Водещи новиниОбразование

14 февруари – начало за прием на кандидатстудентски документи за учебната 2022 – 2023 година в Медицински университет

Медицинският университет в Плевен (МУ-Плевен) провежда целогодишна кандидатстудентска кампания, както за български, така и за чуждестранни студенти, напомнят от Университета. Кандидатстудентската кампания включва виртуални срещи със зрелостниците с цел запознаване с предлаганите специалности, с възможностите за кандидатстване, както и с реализацията, която ще имат след завършване на курса на обучение. Университетът провежда подготвителни кандидатстудентски курсове по биология и химия за бакалавърските и магистърските програми. Кандидат-студентите могат да разгледат материалната база на университета чрез виртуална разхода.
МУ-Плевен предлага възможности за явяване на онлайн и присъствени конкурсни изпити. Датите за провеждане на теста по биология за бакалавърските специалности са четири: две онлайн – на 26 февруари и на 9 април, и две присъствено – на 26 март и на 10 юни. Периодите за подаване на кандидатстудентски документи за степен „Бакалавър“ са съответно 14 – 23 февруари, 14 – 23 март, 31 март – 6 април и 1 – 8 юни 2022 г.
Кандидатите могат да избират измежду 10 бакалавърски специалности: Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Опазване и контрол на общественото здраве, Социални дейности в здравеопазването, Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Социални дейности, Помощник-фармацевт и Медицинска козметика.
За зрелостниците, които ще кандидатстват за магистърските специалности – „Медицина“ и „Фармация“ – периодите за подаване на документи са 14 – 30 март и 13 – 29 юни 2022 г. Датите за присъствено провеждане на изпитите по биология и химия са 2 април и 5 юли. Зрелостниците могат да се явят и на двете дати, като в балообразуването автоматично участва по-високата оценка.
Подаването на кандидатстудентски документи се осъществява изцяло онлайн чрез сайта на МУ-Плевен. Преди редовната изпитна сесия в профилите си в електронната система кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити за бакалавърските специалности, трябва да добавят копие от дипломата си за средно образование и заявление с реда на желаните специалности. Класирането се извършва по реда на желанията и по низходящ ред на бала на кандидатите.
На сайта на Медицински университет – Плевен в раздел ПРИЕМ 2022 кандидат-студентите могат да намерят повече информация за графика на конкурсните изпити, местата за прием по специалности, сроковете за подаване на документи и начина на балообразуване.

Подобни новини

Back to top button