ЖивотновъдствоСтраната

Желаещите животновъдите могат да кандидатстват по схемата de minimis

От Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информират, че от 17 февруари до 11 март 2022 г. се отваря прием по de minimis за земеделските стопани, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Управителният съвет на ДФЗ утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 24 млн. лв. Крайният срок за изплащане на финансовата подкрепа е 30 март 2022 г.
На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).
Целта на държавната помощ е да покрие част от производствените разходи по отглеждане на животните.
Предвидените ставки за подпомагане са:
– до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
– до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;
– до 45 лв. за млечни крави в планински райони;
– до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
– до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;
– до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;
– до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
– до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
– до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.
Заявления за помощта de minimis се приемат в областните дирекции (ОД) на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документите се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец.
От ДФЗ припомнят, че таванът за получаване на подпомагането по схемата е до 25 000 евро за три последователни данъчни години. Указанията за държавната помощ са публикувани на интернет портала на фонда.

Подобни новини

Back to top button