ЕкологияСветаТранспорт

БДЖ и единната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) в Европа

Ръководството на БДЖ е провело среща с изпълнителния директор на Общността на европейските железници и инфраструктурни компании (CER) Алберто Мацола в рамките на посещението му в България, съобщават от железниците. На срещата са дискутирани проблемите, предизвикателствата и плановете за развитие на БДЖ като част от политиката на Европейския съюз (ЕС) за изграждане на единна трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) в Европа.
На срещата са обсъдени възможностите и готовността за възстановяване на железопътните връзки със съседните на България държави и разработването на планове в тази насока. Изпълнителният директор на CER е представил амбициозния план на Европейската комисия (ЕК) за свързване на товарните терминали между отделните видове транспорт и свързването на пътническия железопътен транспорт с летищата и градския транспорт в големите градове.
Алберто Мацола е разяснил и идеята за реализиране на движението на международни нощни влакове, които да пътуват през териториите нa няколко държави, за което от ръководството на БДЖ са изразили желание да се включат в този проект. Мацола е добавил, че освен за нощните влакове е необходимо да бъде синхронизирано разписанието и на международните дневни влакове, които да предоставят възможност за удобни връзки между Централна и Южна Европа със страните от Източна Европа.
Екологичният потенциал на железопътния транспорт е причината той да има централно място в политиката на ЕС за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Прилагането на мерки по изпълнението на т.нар. Зелена сделка извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор.
Миналата година БДЖ участва и в инициативата за популяризиране на железопътния транспорт като най-екологичен, безопасен и енергийно-ефективен чрез пътуването на Connecting Europe Express, който по своеобразен начин показа как Европа може да бъде свързана с железница.
CER е основния посланик в популяризирането на железопътния транспорт в Европа и един от водещите организатори в пътуването на Connecting Europe Express. БДЖ е пълноправен член на CER, като съвместните дейности с Общността поощряват усилията за развитието на железопътния транспорт в България и пълноценното ѝ сътрудничество с железопътните администрации в Европа.

Подобни новини

Back to top button