БизнесОбщинска и държавна администрацияСтраната

До 28 февруари фирмите и самоосигуряващите са задължени да подадат справки за изплатени доходи през 2021 година

В същия срок подалите вече информация могат да коригират допуснати неточности в подадените данни

Пет дни преди изтичането на крайния срок – 28 февруари, повече от 330 000 предприятия и самоосигуряващи се лица са подали в Националната агенция за приходите (НАП) справките за доходи, изплатени през 2021 година (по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ), информират от агенцията. От тях над 121 440 са обявили изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Близо 212 000 са справките, подадени от работодатели по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2021 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.
В офис на НАП Плевен до момента са подадени близо 3 700 справки по чл.73, ал.1 и 6 100 справки по чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ.
Заради допуснати неточности, 10 % от предприятия и самоосигуряващи се лица са изпратили отново справките за изплатени доходи на физически лица в рамките на определения за това 7-дневен срок. Работодателите имат възможност до 28 февруари да проверят, коригират и подадат справките си отново без да им бъдат наложени санкции, напомнят от приходното ведомство.
Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.

Подобни новини

Back to top button