ОбществоОбщинска и държавна администрация

Общински съвет – Плевен прие промени в общинската наредба за обществения ред

Промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината прие на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Промените са във връзка с писмо, постъпило от  Областната дирекция на МВР.

С писмо до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и до кмета на Общината Георг Спартански, изпратено през м. декември 2021 г. директорът на ОДМВР – Плевен ст.-комисар Веселин Вътов обръща внимание върху настъпили през годините промени в структурата и наименованията на отделни звена на вътрешното министерство. Посочват се аргументи, че за осигуряването на възможност на служители в структурата на Областната дирекция, които не са служители на съответните районни управления, да установяват нарушения и да съставят актове за установени административни нарушения /АУАН/ по Наредба №1 въпросните промени налагат корекция в текста на чл.21.

След обсъждане Общинският съвет реши:

действащият текст на чл.21 от Наредбата, който гласи: „Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица на Общината, определени със заповед на кмета, от кметовете на кметства, кметските наместници и от органите на съответните районни управления на полицията, Специализирано полицейско управление – Плевен към дирекция “Специализирани полицейски сили” или друг компетентен орган посочен в наредбата”, да придобие следния вид: „Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица на Общината, определени със заповед на кмета, от кметовете на кметства, кметските наместници и от органите на Областна дирекция на МВР – Плевен на съответната обслужвана територия, Зонално жандармерийско управление – Плевен към ГДЖСОБТ-МВР или друг компетентен орган посочен в наредбата.”

Така на практика към длъжностните лица, имащи право да извършват проверки и да съставят АУАН, се включват и служителите на Зоналното жандармерийско управление.

Наредба №1 с приетите промени влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

Подобни новини

Back to top button