БизнесОбщинска и държавна администрацияСтраната

Близо 50 фирми от Плевен декларираха данъците си в първия ден на кампанията, 2000 са в цялата страна

Следващата седмица ще е достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица

Повече от 2000 фирми са подали годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци през първия ден от кампанията – 1 март 2022 година, информират от Националната агенция за приходите (НАП). От агенцията припомнят, че до 30 юни 2022 година юридическите лица трябва да декларират корпоративен данък по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Декларациите се подават изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Близо 50 са декларациите по чл. 92 от ЗКПО, подадени от плевенските юридически лица в първия ден от кампанията за отчитане на финансовата 2021 година.
В същия срок – 30 юни 2022 година фирмите трябва да платят декларираните от тях данъци. Това може да стане онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП, във всяка банка с попълване на вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.
Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, също подават годишните си данъчни декларации по чл. 50 ЗДДФЛ до 30 юни 2022 г.
От НАП допълват, че през следващата седмица в Портала за е-услуги на приходната агенция ще е достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица. С което потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или КЕП, при подаване на своите годишни данъчни декларации ще могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в Интернет, данни за закупен стаж и информация за прехвърляне на превозно средство и др.
Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

Подобни новини

Back to top button