НПООбщество

Инсталация за дигитална компетентност ще се изгради в Плевен и още 2 европейски града по „Еразъм +“

Опитна инсталация за дигитална компетентност ще изгради сдружение „Учебна работилница Европа“ в Плевен по проект: Инсталация за преживяване: „Cyber-Bubble“ (Кибер балон) – Кампания за повишаване на осведомеността и насърчаване на дигиталните умения в образованието за възрастни. Проектът се осъществявапоПрограма „Еразъм +“, Малки партньорства в образованието за възрастни.

Продължителността на проекта е от  01.03.2022 до 01.01.2023г., а координатор е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“ – Германия. Партньорите са Сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен, България и EDUCOMMART, Атина, Гърция.

Проектът има за цел да популяризира ключови аспекти на дигиталната грамотност. Той акцентира върху обработката на данни и информационни източници, така че да могат да бъдат идентифицирани фалшивите новини и потребителите да бъдат чувствителни към тяхното поведение при употреба и боравене със собствени и чужди данни. С темите „дигитални умения и компетенции“ и „медийна компетентност и борба с дезинформацията“ се обхващат две области, които са от съществено значение при работа със света на медиите.

Целевата група на „Cyber ​​Bubble“ в проекта са всички възрастни, които използват интернет, и мултипликатори в образованието за възрастни. Тази основна целева група покрива и достига до всички участници в областта на: образованието и здравето; политика и икономика; образование за възрастни; училища, университети, учебни центрове; социални педагози; културни организации; местни, регионални и национални власти.

Какво ще бъде направено?

– Изграждане на аналогова опитна инсталация с дигитални елементи в 3 европейски града (Хамбург, Атина и Плевен), чрез интерактивни части, които целят разтваряне на дистанцията на зрителя с прозрение, придобито директно чрез опит;

– Съществуващ работен материал от интердисциплинарни семинари по темите за фалшивите новини и защитата на данните ще бъде адаптиран за конкретната държава;

– Провеждане на кампания в социалните мрежи; – Създаване на многоезичен уебсайт, с възможност за виртуална обиколка на инсталацията за опит и основна информация на английски, гръцки, немски и български език. Уебсайтът е проектиран по такъв начин, че да може да бъде разширен езиково.

Подобни новини

Back to top button