НПООбразованиеОбщество

Фондация „Съвременна плевенска медия“ участва в разработването на наръчник за обучители по испански проект

Като партньор по проект „Силата на историите“, с координатор испанската неправителствена организация AIFED, Фондация „Съвременна плевенска медия“ взе активно участие в разработването на функционален наръчник с методология за теоретична подготовка и практическа работа на обучители на възрастни хора посредством разказването на истории, което има своята богата традиция в Европа и по света.

В рамките на проект „Силата на историите“ 4-те партньорски организации се стремят да използват вдъхновяващи истории, за да разпалят креативността у възрастните хора и да развият техните умения за устойчивост и способността им да измислят иновативни решения за различните предизвикателства, които срещат в своя живот. За тази цел са разработени 2 интелектуални подхода: Проучване и събиране на истории, като всеки партньор направи проучване на местно ниво (регионално, национално) и събра по 15 истории, които имат значение за целите на проекта. Историите се „тестват“ с групи възрастни за това дали действително имат значение за тях, въздействат им и ги вдъхновяват, като предизвикват чувства и поведение.

Втората фаза е подготовка на Модули на курсове за обучение. Тези обучителни курсове имат за цел да дадат възможност на преподаватели за възрастни да използват разказването на истории за развиване на творчество, подобряване на самочувствието и насърчаване на социалното включване на уязвими групи.

Комплектът ще има теоретична част, практическа част и компилация от дейности за преподаватели.

Какво ще намерите тук? – Теоретична част, подготвена от всеки партньор:

Използване на разказването на истории като традиции в Европа (устни традиции) – Европейски институт за местно развитие (EILD), Гърция

Истории, които да ни сближат. Истории за познаване на траекторията на имигрантите – Фондация „Съвременна плевенска медия“ (CPMF), България

Разговори между поколенията, критично мислене и различни гледни точки, оформящи ценности – Август Вермейленфондс, Белгия

Как да променим нагласите на нашата общност чрез разказване на истории – AIFED (Asociación De Innovación, Formación Y Empleo Para El Desarrollo Sostenible – Асоциация за иновации, обучение и заетост за устойчиво развитие), Испания.

Подобни новини

Back to top button