ОбществоПраво

Окръжен съд – Плевен организира тематична викторина за ученици

В чест на 16 април – Ден на Конституцията и юриста, Окръжен съд – Плевен, организира викторина под наслов „Познаваме ли структурата и дейността на съдебната власт и взаимодействието й с останалите власти?“

Викторината ще се проведе на 13.04.2022 година, от 10:00 часа, на четвърти етаж на Съдебната палата в град Плевен.

Участие могат да вземат ученици от 8 до 12 клас, от училищата в град Плевен, като ще се формира по един отбор от всяко училище желаещо да участва и всеки отбор ще е съставен от трима ученика. Предвидено е провеждането на три кръга, като след всеки един от тях ще отпадат отбори.

Оценяващи ще бъдат съдиите от Окръжен съд – Плевен, участвали като лектори в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, а именно и.ф. председател съдия Екатерина Панова, съдия Емил Банков, съдия Светла Димитрова и съдия д-р Силвия Кръстева, както и служителят „Връзки с обществеността“ – Ина Минкова.

Оценки ще се поставят за точност и пълнота на отговорите, от 0 до 5 точки.

Темите, които ще бъдат включени във въпросите са следните:

  • Структура на съдебната власт;
  • Видове власти в държавата;
  • Органи на видовете власти;
  • Основни правомощия на видовете власти;
  • Видове съдилища;
  • Висш съдебен съвет;
  • Конституции на Република България;
  • Кой може да стане съдия, къде са установени нормите за функциониране на съдебната власт;

Като база за проучване и подготовка могат да послужат:  Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, Правилник за работа на администрацията в съдилищата, Граждански-процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и др.

На всички ученици взели участие във викторината ще се връчат грамоти и възпоменателни награди, а за отбора победител е предвидена предметна награда.

Подобни новини

Back to top button