Пазар на трудаСоциални

Търсят се работници за производство на облекло, за здравни грижи и в бранша на ресторантьорството и услугите

В края на месец февруари 2022 година регистрираните безработни в Бюро по труда в Плевен са 2875, като спрямо месец януари намалението е със 26 лица и прогноза тенденцията да продължи. Равнището на регистрираната безработица в ДБТ – Плевен е 4,57%. В сравнение с месец февруари 2021 г. когато е била 6,67 % е намаляла с 2,01 %. 1315 по малко са и броя на регистрираните безработни в сравнение със същия месец през 2021 г. Започналите работа през изминалия месец са 248, на първичен пазар са 204 и 44 са субсидирани от Агенцията по заетостта работни места. Отпаднали от регистрация по различни причини са 114.
Обявите за работа към момента са 55 за общо 231 свободни длъжности, те са традиционно в производството на облекло, персонал полагащ здравни грижи за хора и бранша на ресторантьорството и услугите.
По Активната политика на Бюро по труда Плевен продължава набирането на кандидати за професионално обучение и ключови компетентности в Бъгаро-германския център за професионално обучение.
Повече информация може да бъде намерена в сайта на Агенция по заетостта, БГЦПО Плевен – раздел курсове.
Украински граждани, желаещи да започнат работа в България и придобили необходимите документи, могат да посетят сайта на Агенция по заетостта в раздел Възможности за работа на украински граждани. Същото могат да направят и работодателите, желаещи да наемат хора за работа от Украйна.
Информация може да бъде получена на място в Дирекция бюро по труда Плевен или на телефон 0882824819 – Мобилен екип за работа с хората напуснали Украйна, както и в Областна Оперативна Координационна група към Областния управител.

Подобни новини

Back to top button