НПООбразованиеСтраната

Остават само 10 дни, в които училища могат да кандидатстват за безплатната програма “Училища за пример”

Двугодишната програма подкрепя училищните екипи да подобрят управлението и да модернизират преподаването си с фокус върху успеха на всички ученици

Десет дни имат училищата от Плевен, Ловеч и региона за да кандидатстват за програмата за професионално развитие на училищни екипи “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. Програмата е двугодишна и подкрепя учебните заведения устойчивото да подобряват управленските и преподавателските си практики и да допринасят за успеха на всички ученици в училището.
В третия випуск на “Училища за пример” ще бъдат избрани 25 училища от цялата страна, а крайният срок за кандидатстване е 31 март на сайта zaednovchas.bg/model-schools.
Кандидатурите се обработват по реда на пристигането им. Одобрените на първия етап (попълване на формуляр) преминават през интервю, а след това научават и финалното решение дали са приети в програмата. Осем нови училища вече са одобрени за участие в програмата, две от тях са от областите Плевен и Ловеч. Остават още 17 места, за които се търсят най-мотивираните кандидати.
“Програмата е възможност за училищните колективи да работят целенасочено и много по-уверено за подобряване на средата в училище за всички – ученици, учители, родители и управленски екип. Във всички елементи на програмата сме вложили години опит, експертиза от България и чужбина и интегриране на обратната връзка на участниците в програмата до момента. Вярваме, че мотивираните и добре подготвените професионалисти са най-ценният ресурс в образователна система. Именно затова с програмата целим да активираме потенциала, с който разполага всяко училище.”, споделя Ивелина Пашова, ръководител „Обучения на училищни екипи“ в „Заедно в час“.
През двете години в програмата училищата получават съвременни обучения с квалификационни кредити, насоки за приложение на наученото в практиката, надграждаща подкрепа от ментор и много споделен опит, ресурси и вдъхновение от други училища в страната.
Програмата „Училища за пример“ е единствена по рода си в България и се състои от две неразделни части:
Курс “Лидерство в училище”, който надгражда управленските умения на училищния колектив, подкрепя директорите и други членове на екипа да доразвиват своите лидерски качества и по-ефективно да постигат заложените си цели за успеха на учениците и развитието на училището.
Курс по избор на училището, свързан с подобряване и осъвременяване методите на преподаване по следните теми: Умения на 21. век, STEM, подкрепа за ученици с различен майчин език и социално-емоционално учене. Тези курсове надграждат уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в конкретна област, спрямо нуждите на самото училище. През двете години в програмата училищата могат да се възползват от два избираеми курса.
„Направи ми положително впечатление, че колегите се осмелиха да използват проектно-базираното обучение да развиват по-свободно уменията на 21. век. Виждам все повече тяхната мотивация, която не е следствие от нашето говорене, а по-скоро от техните вътрешни убеждения. Виждам как чрез тази програма се стимулира и работата в екип.“, коментира ефекта от програмата в своето училище Иван Пейчев, зам.-директор на ОУ “Цани Гинчев” в Лясковец.

В програма “Училища за пример” могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.
Участието в програмата е безплатно за училищата. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити.
Програмата стартира през 2020 г., като в момента работи с 47 училища и близо 500 учители и директори от цялата страна. Както posredniknews вече информира, три плевенски и едно ловешко училище участват в първите випуски на програмата. Това са Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, ОУ „Антон Страшимиров“ в Бохот, ОУ „Христо Ботев“ в Брестница и Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в Кнежа. В региона дългогодишен корпоративен партньор на „Заедно в час“ е Титан Златна Панега Цимент АД.
Сред останалите училища в програмата има огромно разнообразие – начални, основни, средни училища, математически, профилирани и професионални гимназии, както и едно спортно училище. Има участници от малки и отдалечени населени места, както и от общински и областни центрове.
95% от учителите и директорите в програмата споделят, че „Училища за пример“ помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците, а 91% смятат, че програмата им дава конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.

Подобни новини

Back to top button