НПООбразованиеОбщество

Проект с участие на плевенско НПО учи на финансова грамотност

Неговите цели и резултати са в унисон с темата на Световната седмица на парите 2022

Като част от световната седмица на парите (GMW) Сдружение „Учебна работилница Европа“ представя първите резултати от европейския проект за финансова грамотност „Да поговорим за пари“ по Програма „Еразъм +”.

Тази година „Световната седмица на парите“ (GlobalMoneyWeek, GMW) се провежда от 21 до 27 март. Това е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Кампанията се организира от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE) и от старта си през 2012 г. до днес е достигнала до над 53 милиона деца и младежи в 176 страни по света.  Темата/мотото на инициативата през 2022 г. е: „Изгради бъдещето си. Отнасяй се умно към парите!“ и се фокусира върху това колко е важно да мислим за собственото си бъдеще, когато взeмаме финансови решения. 

На тази тема е посветен европейският проект „Да поговорим за пари“ – учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на финансова грамотност, с координатор Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия и партньори от Германия, България, Австрия, Белгия и Испания. От България партньорите са „Учебна работилница Европа”, Плевен и Международен банков институт, София.

Продължителността на проекта е 01.10.2020 – 30.01.2023.

Образователният проект има амбицията да обучава всеки потребител в компетентно и самоопределено боравене с пари.

Идеята е да се насърчават и подтикват младите хора да бъдат гъвкави по отношение на боравенето с личните си финансови средства, както и да адаптират различни подходи за справяне с наболели въпроси като устойчивост или дигитални финансови измами.  

Изследвания показват, че 30 процента от европейците в момента нямат спестявания. Институциите за консултиране на дългове са по-популярни от всякога и се оплакват от голяма липса на познания при боравенето с пари. Къде се учат хората как да управляват пари? Преподаването на компетентността липсва в училищните програми, въпреки че е толкова екзистенциална. Проучванията на ОИСР(Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) показват, че хората с по-ниска финансова грамотност са по-склонни да теглят скъпи заеми, да надхвърлят кредитните си линии по-често и да спестяват по-малко за старост. Някои от тях изпитват затруднения при плащането на сметките си и се нуждаят от професионална помощ, за да се справят адекватно с дълговете си. По време на Корона пандемията нуждата на много хора да се справят с по-малко пари се увеличи, защото безработицата и ограниченото работно време се увеличават.

По-важно от всякога е да се научим да управляваме бюджета си с наличните ресурси.

Продължаващите кризи в Европа, включително и войната в Украйна, засилват проблема.

Какво е направено досега по проект „Да поговорим за пари“.

Метапроучване от всички участващи страни, което обхваща преглед на съществуващите възможности за образоване и дефицитите в областта на основната финансова грамотност.

Изводи за България: Има многобройни програми и инициативи, които имат за цел да подобрят финансовата грамотност на населението, но те не са координирани на национално ниво, а в партньорства между различни организации. Към днешна дата не са провеждани редовни проучвания на финансовата грамотност по една и съща методология.

Има голяма разлика между социалните и възрастовите групи: С най-нисък общ резултат за ниво на финансова грамотност са младите хора – 53% от 100% спрямо 61% за хората на възраст 30-60 г. и 57% за хората над 60 г. Между заетите и безработните разликата в резултатите достига близо 20%. Собствениците и предприемачите, от друга страна, са значително в по-висока степен финансово грамотни от средното за страната, като достигат общ резултат от 68%.

Институции от Германия, Австрия, България, Белгия и Испания разработиха учебна програма, т.нар.курикулум, която в момента е в тестова фаза. Тази програма обхваща учебни единици за отделните области на компетентност, с примери за ориентирани към действие упражнения. Цел на курикулума е да служи като ръководство и ориентация за образователните институции, когато те планират и проектират мерките за обучение и допълнително образование. Учебната програма е насочена към професионалисти или обучители, които искат да преподават на възрастни знания по основна финансова грамотност. Това е безплатен образователен материал, който ще бъде предоставен за свободно ползване.

Завършената учебна програма ще бъде достъпна на уебсайта www.lets-talk-about-money.eu от май 2022 г.

Предстои тестване на разработеното Аналогово и цифрово предизвикателство под формата на настолен календар, което ще предлага интерактивни възможности за обучение за насърчаване на собственото критично отношение към парите и зрелите икономически действия като такива.

До края на юли то ще бъде достъпно като настолен календар с 90 интерактивни задачи, упражнения за всеки, който иска да подобри финансовите си умения.

Ще бъде създадена мрежа от професионалисти (специфична за всяка държава) и през есента ще се проведат няколко мултиплициращи събития.

След това всички материали, разработени по проекта, ще станат достъпни чрез европейските инструменти за прозрачност.

Да се отнасяме умно към парите е амбицията на Сдружение „Учебна работилница Европа“ и с техния проект „Да поговорим за парите“ те се включват активно в инициативите на „Световната седмица на парите“.

Подобни новини

Back to top button