Общинска и държавна администрацияПрирода

Богата програма от събития и инициативи в Седмицата на водата

В петък, 25 март 2022 година, се провеждат последните инициативи по повод Деня на водата. В няколко детски и учебни заведения в Плевен ще има екологични уроци. През тази година кампанията в Плевенска област премина в Седмица на водата под мотото „Подземните води – да направим невидимото видимо“.
Началото беше поставено с открити уроци в училище „Христо Ботев“ в Плевен. В самия Ден на водата в Белене се проведе тържествена сесия по повод 20 години от създаването на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и дирекциите за басейново управление на водите в България. В събитието участваха областният управител на Плевен Иван Янчев, кметът на Белене Милен Дулев и представители на различни институции, с които ежедневно работи БДДР. Инж. Петър Димитров, директор на БДДР, представи специален поздравителен адрес от инж. Цветанка Димитрова, първият ръководител на Басейновата дирекция в Плевен.
Инж. Величко Величков, Изпълнителен директор на Българска асоциация по подземни води, откри екологична дискусия в Белене. В унисон с мотото на кампанията „Подземните води – да направим невидимото видимо“, инж. Величков подробно запозна участниците със значението и важността на подземните води и защо трябва да бъдат опазвани. В инициативата, организирана от БДДР, РИОСВ – Плевен, Община Белене и Природен парк „Персина“, взеха участие възпитаници на училищата „Димчо Дебелянов“ и „Васил Левски“ от крайдунавския град. По време на дискусията бяха посочени действия и стъпки, които всеки ден може да прави всеки от нас, за да живеем в по-чиста среда, как можем да пестим и опазваме водата.
Младежите дискутираха по темата за влиянието на отпадъците върху околната среда. Апелът на участниците в дискусията е отпадъците да се изхвърлят разделно и само на определените места, защото така ще се допринесе за опазването както на подземните, така и на водите като цяло.
В дирекцията на „Персина“ БДДР връчи специални грамоти на деца, предоставили творби за изложба, посветена на Деня на влажните зони, подредена в дирекцията на Природния парк до Деня на водата.
Кампанията по повод Деня на водата в Плевенска област се организира от БДДР и РИОСВ в Плевен. На детските заведения в града и учебни заведения бяха предоставени специални презентации за 22 март, адаптирани за съответната възрастова група.

Подобни новини

Back to top button