БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияУслуги

Плевен ще си сътрудничи с Община Левски в събирането на опасни битови отпадъци

Община Плевен ще се включи в организираната от Община Левски система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове. Решението за междуобщинското сътрудничество бе утвърдено днес от Общинския съвет на Плевен.

При реализирането на проекта „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинства“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество в град Левски е изграден Център за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства. По проекта са предоставени специализирани мобилни пунктове за събиране от населените места на община Левски и включените в проекта общини Никопол, Белене и Пордим. Община Левски е получила необходимите разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и извършва услугата и на територията на други общини. През октомври миналата година в Плевен се проведе еднодневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци в мобилния събирателен пункт, като тогава са събрани около 50 кг такива. През февруари тази година Община Плевен е получила отново предложение за включване и през настоящата година в системата за събиране на опасни битови отпадъци.

Кметовете на общини имат задължение по ЗУО да организират такива системи и да предават събраните отпадъци за екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане. С оглед на изложеното Общинския съвет на Плевен одобри на днешното си заседание Договор за организиране на Система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове и упълномощи кмета на Община Плевен да подпише документа.

Подобни новини

Back to top button