БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияТранспорт

Изграждането на зарядни станции за новите електробуси е пореден етап от големите транспортни проекти в Плевен

На 1 април се проведе официална церемония „Стартиране на строително-монтажни работи“ по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Държавния бюджет на Република България.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди, за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни и екологични транспортни средства.

До момента по проекта са доставени 14 нови електрически автобуса „соло“ и 14 зарядни станции за тях. След приключване на строително-монтажните работи предстои монтаж на зарядните станции.

В събитието участваха кметът на Плевен Георг Спартански, представител на фирмата-изпълнител, представители на общинската администрация, екипът на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, представители на ОИЦ –  Плевен, екипът за управление на проекта с ръководител Мирослав Илиев и представители на медиите.

В приветствието си г-н Спартански подчерта важността на финансирането с европейски средства на редица проекти, както в предишния, така и в сегашния програмен период. С безвъзмездна финансова помощ е изградено тролейбусното депо в жк Дружба, закупени са тролейбуси и 14 нови електрически автобуса. След изграждането на местата за зарядните станции  новозакупените електробуси ще бъдат включени в транспортната схема на общината. Кметът отбеляза факта, че Плевен е град със 100 % екологичен обществен транспорт.

Общата стойност на проекта е 17 951 744, 44 лв., а срокът за неговото изпълнение е до 04.09.2023 г.

Подобни новини

Back to top button