ОбществоОбщинска и държавна администрация

Улица в плевенското село Върбица ще носи името на дългогодишен директор на местното училище

Улица в село Върбица, община Плевен, ще носи името на Иванка Мерджанова – просветител и общественик, дългогодишен директор на местното НУ „Отец Паисий“ и автор на книгата „Село мое“, в която е събрана и описана историята на селото. Общинският съвет на Плевен прие решението по предложение, внесено от Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност“.

На свое заседание, проведено на 29 март, Комисията по култура  разгледа преписка от Красимир Маринов – кмет на Кметство Върбица, за именуване на улица в населеното място на името на Иванка Мерджанова. Мотивите, посочени от кмета на селото са следните:

Иванка Мерджанова има изключителен принос в организирането на културни прояви и традиционни празненства в с. Върбица. Основателка е на Пенсионерския съюз през 2008 год. Нейната огромна любов към родното й място я вдъхновява да напише книгата „Село мое“, в която лично е събрала историята на с. Върбица. Изданието разказва за известни местни личности, традиции и обичаи. В продължение на 21 години /от 1968 г. до 1989 г./ Иванка Мерджанова е била директор на местното Начално училище „Отец Паисий“. Нейната всеотдайна работа за учениците и училището, загрижеността й към жителите на селото трябва да останат като пример за подражание, посочва Красимир Маринов.

Иванка Мерджанова е починала на 21.08.2014 г. Съгласно изискванията на общинската Наредба №19 за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Плевен предложението улица в с. Върбица да носи името на Иванка Мерджанова е придружено със справка от дирекция „ГР и ОД“ при Община Плевен. Справката удостоверява, че в Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Република България на територията на общината няма локализационна единица с такова наименование. Предвид гореизложеното и на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и общинската Наредба №19, Общински съвет – Плевен подкрепи предложението единодушно.

Подобни новини

Back to top button