НПООбразованиеОбщество

Panda Labs на WWF се фокусира през 2022-а върху бъдещето на енергията

Младежката програма за иновации на WWF Panda Labs се завръща с ексклузивен семестър, посветен на бъдещето на енергията. С фокус върху справедливия енергиен преход и развитието на въглищните райони, семестърът се провежда едновременно в България, Северна Македония, Сърбия и Черна гора.

Panda Labs се концентрира върху активната работа с млади хора от регионите на въгледобив чрез провеждане на поредица от обучения, хакатони, мрежови събития и регионални срещи. 100 гимназисти и 50 студенти от всяка страна ще бъдат обучени да разработват устойчиви, иновативни бизнес решения и зелени старт-ъпи в местните общности. Основната цел на WWF България и неговите партньори от WWF Сърбия, ECO-TEAM Черна гора, Junior Achievement България и Junior Achievement Македония е да се положат основите на едно отговорно бъдеще в регионите, където това е най-належащо.

„Ако си човек, който се интересува от бизнес или зелено предприемачество, или си застъпник за смислени каузи, значи търсим точно теб. WWF България те кани да станеш част от семестъра „Бъдещето на енергията“, да се запознаеш със съмишленици и да помогнеш за развитието на въгледобивните райони у нас“, призовава Виктория Табакова, координатор „Младежка ангажираност“ към WWF

Подготвителната част на семестъра стартира на 6-и април (сряда) с поредица от три уебинара, на които ще бъдат представени предизвикателствата, пред които всички ние сме изправени. Те ще бъдат последвани от три лекции в СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС в периода между април и юни 2022 г.

Бъдещето на енергията е част от програмата Panda Labs Junior за справедлив преход, която насърчава възобновяемата енергия, енергийната ефективност, кръговата икономика и решенията за смекчаване и адаптиране на климата.  Основната ѝ цел е да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемачески капацитет сред младежите във въглищните райони в четирите държави. 

„Програмата ще работи за изграждането на регионална мрежа, включваща 600 млади хора, и ще даде нужното ноу-хау на следващото поколение да трансформира местните общности и икономики, в сътрудничество с ключови участници в процеса, като местни власти, университети и изследователски центрове. Тя ще вдъхнови партньорства с училища и общини и ще мотивира младите хора да останат и да намерят бизнес възможности в своите региони“допълва Табакова.

Junior Achievement България разработи програма за образование и младежко предприемачество за гимназиални учебни курсове, която да бъде тествана в избрани въглищни региони в четирите страни по проекта. Програмата стартира на 10-и април и има за цел да развие знанията, уменията, увереността, предприемаческия начин на мислене и силната гражданска ангажираност на младите хора, които са от решаващо значение за тяхното участие в процеса на справедливия преход. В България програмата ще бъде тествана експериментално в училища в гр. Перник, в Бобов Дол и в Кюстендил.
Програмата е част от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU).

Подобни новини

Back to top button