ЗдравеСпортСтроителство

Искаме близо 700 хиляди лева от държавата за нова отоплителна система в спортна зала „Спартак”

В края на миналата година Община Плевен подписа споразумение за ремонт на зала „Волейбол” по Проект „Красива България”

Община Плевен кандидатства в Министерството на младежта и спорта с проект „Ремонт на ОВК инсталации на Зала „Спартак“ – гр. Плевен“ по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, информират от общинската администрация.
Съгласно утвърденото техническо решение за обекта се предвижда: разработване на нова вътрешна отоплителна инсталация с вентилаторни конвектори и климатична вентилационна инсталация на двете спортни зали „Волейбол” и „Акробатика”; разработване на вентилационна инсталация за санитарни възли; инсталация за БГВ; абонатна станция.

За реализацията на проекта съгласно направените технически разчети са необходими 678 597.83 лева с ДДС.
В проекта е посочено, че: „С изпълнението на проекта ще се създадат комфортни условия за ползване и експлоатация на залата. Реновираната спортна инфраструктура и повишеното качество на средата ще създадат възможности за повишено ниво на подготовка и реализация на спортистите по четири вида спорт – волейбол, акробатика, художествена гимнастика, скокове на батут, както и за състезателна дейност на спортисти от други спортни клубове. След реализацията на проекта за ремонт на съществуващите зали „Волейбол“ и „Акробатика“ ще се подобрят и условията за учебно – тренировъчна и състезателна дейност, с цел подобряване на спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.
Реновираната спортна инфраструктура ще допринесе за нарастване интереса на обществеността за практикуване на спорт, особено от страна на подрастващите, с оглед подобрените условия. Ще се създаде възможност за провеждане на повече масови спортни прояви, включително на детски градини, училища и НПО, което ще доведе до популяризиране на спорта сред широк кръг хора.“
Както posredniknews.com своевременно информира, през декември 2021 година Общинската администрация съобщи за подписано от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и кмета Георг Спартански споразумение за реализация на проектно предложение „Ремонт на зала ВОЛЕЙБОЛ в съществуваща сграда в гр. Плевен”, с което Община Плевен кандидатства за финансиране по Проект „Красива България”, мярка М01”Подобряване на обществената среда в населените места”. Общият бюджет на проектното предложение е в размер на 309 512 лева, от които 185 707 лв. финансиране от Община Плевен и 123 805 лв. – съфинансиране от Министерството на труда и социалната политика.

Подобни новини

Back to top button