НПООбществоСветски новиниСемейство

Готова е играта по проект „Еврородители“, която улеснява и стимулира разговорите в семейството по трудни теми

На 9 април „Family time“ ще бъде представена на среща в Плевен

Семейна игра разработиха партньорите по проект „Еврородители“, финансиран по програма „Еразъм+“. В проекта участват 6 партньорски организации от Германия, Австрия, Испания, България и Гърция, като нашата страна е представена от сдружение „Учебна работилница Европа“ – Плевен.

„Еврородители“ е продължение на предишен проект на консорциума по същата тема – за нуждата от специална подкрепа за семейството, и допълва резултатите от него. Семейството е най-малката система в европейското общество, отправна точка за демократично образование и социални промени и следователно заслужава специална подкрепа.

„Проведеното настолно проучване, направено в петте европейски държави, показа, че въпроси като съвместимостта на работата и семейството, възпитанието, потреблението на медии, равенството между мъжете и жените в семейството, боравенето с пари, както и различни стилове на комуникация и култура на спорене водят до конфликти в семействата от всички националности. В проучването респондентите посочиха коя от тези теми вече е водила до конфликти в семейството, колко често се случват тези конфликти и какво може да помогне за тяхното конструктивно разрешаване. Затова ние обобщихме данните и разработихме семейна игра, която улеснява, стимулира и третира по лесно разбираем начин разговорите в семейството по трудни теми“, обяснява Пенка Спасова от „Учебна работилница Европа“.

Защо игра?

Въз основа на получените резултати от проучването става ясно, че игра, която може да се използва за улесняване на комуникацията в семейството по проблемни теми, е добро начало да се подходи по лесно разбираем начин към решаването им. От опит се знае, че много родители се чувстват облекчени, когато установят, че не са сами с проблемите си. С една игра биха могли не само да почувстват, че някои теми са познати на семейства от цяла Европа, но и да влязат в директна връзка с подходи за решаване на проблеми от други страни.

„Family time” съдържа общо 68 карти и се играе в 3 рунда. В рунд „Лично“ всеки от играчите отговаря лично за себе си на въпросите, в рунд „Подред“ играчите отговарят подред, а в рунд „Печелене на точки“  има възможност за печелене на точки.

„Семейната игра нарекохме „Family time“ (Време за семейството) и тя вече е факт, отпечатана е в Плевен, на 5 езика. Дизайнът и оформлението на картите са дело на екипа на Сдружение „Учебна работилница Европа“. На 9 април 2022 г. играта ще бъде представена официално на поредната среща на партньорите, на която домакин ще бъде плевенското сдружение. Тя ще бъде на разположение за ползване безплатно като образователен ресурс от семействата в партньорските страни, а също и от педагози, социални работници, доставчици на обучение за възрастни, институции, предоставящи съвети и подкрепа на семействата“, допълва Пенка Спасова, координатор по проекта.

Подобни новини

Back to top button