ИзкуствоОбразованиеСоциални

Момичетата от интерната в Подем, с помощта на НПО, ще поставят пиесата „Спящите красавици”

Подготвеният спектакъл ще бъде представен във всички единадесет общински центъра от Област Плевен, като след всяко представление ще се проведе дискусия със зрителите по темите на зависимостите, общоприетите обществени норми и здравословния начин на живот

Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи” в Плевен, в партньорство с Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев” в Подем започват изпълнението на Проект „Изкуството – мост за личностна и социална промяна”. При представянето в БТА организаторите обявиха неговата цел – да въведе нов творчески подход за личностно развитие на девойките, настанени със съдебни решения в единственото Възпитателно училище-интернат за момичета в страната.
В институцията живеят и учат 13 девойки на възраст от 15 до 18 години, които поради териториалната отдалеченост и „затворения” режим на функциониране на институцията са дистанцирани от реалния свят. Извънучилищното си време те прекарват в пансиона, без свободен достъп на външни лица и без възможност за смислени и развиващи занимания. Това се отразява на личностното им развитие, както и върху очакваната промяна в поведението им. Чрез проекта ще се въведат творчески дейности в сферата на театралното изкуство. Ще бъде поставена пиесата „Спящите красавици” на Олег Ковачев. Преди стартиране на репетиционният период ще бъде проведен 4-дневен изнесен обучителен семинар за изграждане на екипен дух в целевата група, ще им бъдат надградени знания и умения за ефективна комуникация и преодоляване на конфликтни ситуации. Подготвеният спектакъл ще бъде представен в 11-те градове-общински центрове в Област Плевен, в залите на местните читалища. След всеки спектакъл ще се проведе дискусия със зрителите по темите на зависимостите, общоприетите обществени норми и здравословен живот. Към събитията ще бъдат привлечени младежи, които се водят на отчет към Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и младежи от местните общности – активно участващи в дейностите на читалищата. Ще бъде заснет късометражен документален филм, който ще бъде представен на финалната пресконференция на проекта и разпространен в мрежата на общодостъпните читалищни библиотеки в област Плевен, с идеята да бъде повод за дискусии с младите хора от местните общности. Планирана е публичност на проекта, за да може темата и идеята му да достигнат до десетки младежи в област Плевен.
Стойността на проекта, който е финансиран от Министерството на младежта и спорта в тематична област „Свободно време, творчество и култура“, е 18 630 лева.
Периодът на изпълнение е шест месеца – от 1 април до 30 септември 2022 година.

Подобни новини

Back to top button