ОбществоСоциални

НСИ отчита увеличаване на доходите, консумацията на плодове, зеленчуци и месо, намаляване на хляба и тестените изделия

През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство у нас е 7 705 лв. и нараства с
10.0% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 – 2021 г.) общият доход средно на
лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти. Това обявиха днес от Националния статистически институт (НСИ).
Реалните доходи на домакинствата обаче нарастват с по-нисък процент през 2021 г. в сравнение с 2020 г. – с 6.5%. Най-висок е индексът на реалните доходи през 2021 г. спрямо 2012 г. – 159.0%.

За изминалите 10 години доходът от работна заплата нараства 1.9 пъти, от пенсия – 2 пъти, самостоятелна заетост – с 21.5%, докато от трудова дейност извън заплатата намалява с 55%. Нараснал е делът на социални помощи – с 31.5%.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2021 г. той е 56.8% – с 4.1 процентни пункта повече спрямо 2012 г. Доходите от всички социални трансфери, което включва и пенсиите, формират 32.5% от общия доход на домакинствата.

В същото време, през 2021 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 5.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2020 г. и с 2.4 процентни пункта спрямо 2012 година.

През 2021 г. българските домакинства са изразходвали 7042 лв. средно на човек, което е с 13.2% повече в сравнение с 2020 г. За периода 2012 – 2021 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.7 пъти. За някои групи стоки разходите са нараснали над 2 пъти. Това са облекло и обувки, здравеопазване, данъци и осигуровки.

Въпреки поскъпването на храните делът на тези разходи в общите спада с 4.2 процентни пункта спрямо 2012 г.

Според НСИ, през 2021 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2020 г. Средно на човек от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2.2 кг и на кисело мляко с 0.7 килограма. Увеличава се консумацията на зеленчуци с 2.9 кг, на плодове с 2.7 кг, на месо с 2.3 кг, на месни произведения с 1.2 кг, на прясно мляко с 1.2 л, на безалкохолни напитки с 6.6 литра. На годишна база потреблението на алкохолни напитки остава без промяна – 31.7 литра.

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 г. спрямо 2020 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, ябълките и свинското месо.

Подобни новини

Back to top button