Водещи новиниСоциалниТранспорт

Въведоха в експлоатация пътя между Подем и Долна Митрополия

Ремонтът е на стойност 7 821 819,36 лева, като от тях 6 648 546,44 лева са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 1 016 758,32 лева е националното съфинансиране, а 156 514,60 лева са осигурени от бюджета на пътната агенция

С издаването на разрешението за ползване приключи основният ремонт на над 9 км от третокласния път III-118 Гулянци – Долна Митрополия в област Плевен, съобщиха пт Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Инвестицията е за над 6,4 млн. лв. с ДДС. Проектът е финансиран по Програмата Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Началото на обновения участък започва в края на Подем – при км 14+786, и завършва в Долна Митрополия при кръстовището с републикански път III-3004 за Тръстеник и Опанѐц, при км 24+150. Отсечката преминава през Победа и Долна Митрополия. В голямата си част реконструкцията е изпълнена по технологията „студено рециклиране“, при която пласт от пътната настилка се изгражда чрез рециклиране на място на съществуващата асфалтобетонова настилка. В отсечката, преминаваща през Долна Митрополия, в настилката е положена геокомпозитна армираща мрежа за по-голяма здравина и устойчивост на пътя. Целият участък е с подобрено отводняването като са изградени окопи, нови водостоци и ригола. Изпълнени са допълнителни мероприятия за подобряване на отводняването чрез изграждане на изпарителни съоръжения на съществуващите водостоци, на които теренът не позволява оттичането на водата.
Ремонтиран е и мостът над река Барата, приток на река Вит при 23-ти км. Той е с нова пътна плоча, хидроизолация, асфалтобетонова настилка и тротоари. По долното строене на съоръжението са рехабилитирани устоите му.

Отсечката е с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. За повишаване безопасността на движение от двете страни на пътя е положена надлъжна релефна шумна маркировка. Монтирани са соларни радари за измерване на скоростта на движение на превозните средства.
Общата стойност на проекта е 7 821 819,36 лева с ДДС. От тях 6 648 546,44 лева с ДДС са от Европейския фонд за регионално развитие, 1 016 758,32 лева с ДДС е национално съфинансиране, а 156 514,60 лева с ДДС е от АПИ. Целта му е развитие на пътната инфраструктура в трансграничния район чрез подобряване на достъпа до трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в региона.

Подобни новини

Back to top button