БизнесВодещи новиниКултураОбразованиеОбществоСпорт

В приетия Бюджет 2022 – допълнителни 635 892 лева за дейности по места в селищата от общината

С 32 гласа “за“, 8 „въздържал се“ и нито един „против“ Общинският съвет на Плевен прие на провелото се през този месец заседание сборния бюджет на Общината за 2022 година. Обсъждането на предложения проект продължи близо 2 часа, по време на които бяха направени редица предложения по внесения текст.
Общият размер на бюджета на Община Плевен за 2022 г. е 156 353 023 лева, в т.ч. приходи за „Държавни дейности” – 93 248 594 лева и „Местни приходи” – 63 104 429 лева. На база приходите е формирана и разпределена и разходната част в същия размер. Разпределението на средствата по функции е както следва:
За „Образование“ планираните средства и тази година отново са най-много – общо 67 173 694 лева. От тях 63 870 629 лева са за делегираните от държавата дейности, 959 965 лева – за местни дейности, а за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – 2 343 100 лева.
За „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ предвидените средства са 22 819 011 лева, в т.ч. 832 720 лева за кметствата със самостоятелен бюджет. Финансирането е изцяло с местни приходи.
За „Икономически дейности и услуги“ финансирането е в размер на 9 686 961 лева за местни дейности и преходен остатък за транспорт – държавни дейности.
За „Здравеопазване“ предвидената сума е 8 226 678 лева, в това число: за делегирани от държавата дейности 7 236 537 лева по ЗДБРБ за 2022 г. и преходен остатък от 2021 г. – 386 141 лева, за местните дейности 104 000 лева и за дофинансиране с местни приходи – 500 000 лева С местни приходи е предвидено подпомагане на лица с репродуктивни и други здравни проблеми, както и подпомагане дейността на БАЛИЗ с 39 000 лева и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 500 000 лева за подпомагане разходите за издръжка в детските ясли.
За „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани 8 251 818 лева – за делегирани от държавата дейности 6 682 818 лева по ЗДБРБ за 2022 г. и преходен остатък от предходната година и за местните дейности – 1 569 000 лева.
За „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ заложените средства за 2022 г. са общо 7 415 307 лева. Сумата включва: за делегирани от държавата дейности – 4 101 573 лева, за дофинансиране на делегираните от държавата дейност с общински приходи – 233 394 лева, за местни дейности – 3 080 340 лева.
Тук са включени:
група „Физическа култура и спорт“ със заложените средства за годината в размер на 501 729 лева, от които 500 000 лева – местна дейност и 1 729 лева /преходен остатък/ – държавна дейност.
група “Култура” – издръжка за Общински хор „Гена Димитрова“ – 422 050 лева, за арт център Плевен – 88 000 лева за 5 щ. бройки. Увеличена бе издръжка на Духовия оркестър с 26 щ. бройки – 378 000 лева, и на Северняшкия ансамбъл. За Културен календар предвиденото финансиране за 2022 г. е 316 000 лева.
За „Отбрана и сигурност“ планираните средства са 1 628 986 лева. От тях 376 986 лева са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2022 година, а 1 252 000 лева – за местни дейности.
Група „Трансфери“, предвидените финансови средства тази година за подпомагане дейността на ДКТ „Иван Радоев“ са 146 000 лева, като на практика се запазва нивото на финансиране от 2021 г. За подпомагане дейността на Плевенска филхармония заложените общински средства са 199 000 лева.
Капиталовите разходи с бюджетни средства в Бюджет 2022 г. са общо 14 641 247 лева, в т.ч. за местни дейности – 11 137 070 лева, за държавни дейности – 3 504 177 лева. Освен с общински средства инвестиционни разходи се предвижда да бъдат финансирани и със средства от Европейския съюз – 12 634 280 лева. Сред обектите, включени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година са: Ремонт на подпорна стена на ул. „Княз Борис I“; Проектиране на Общ устройствен план на община Плевен; Ремонт на противопожарната система на Панорама „Плевенска епопея 1877“; Разширение на гробищен парк „Чаира“; Основен ремонт на пешеходна зона от ДКТ „Иван Радоев“ до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров“; Изграждане на ОУ „Валери Петров“; Ремонт на зала „Спартак“; Ремонти на исторически обекти в Плевен; Изграждане на допълнително водоснабдяване в Горталово; Ремонт на улици в Бохот; Ремонт на канализация в Ясен. Пълният списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране, е част от решението за Бюджет 2022.
Общинският съвет утвърди предложения Бюджет 2022 на Община Плевен, заедно с внесената от група съветници актуализация в частта за финансовите средства, предвидени за Кметствата в общината. Предвидените първоначално в проекта общо 5 708 240 лева за Славяново и 16-те села в общината бяха увеличени единодушно с допълнителни 635 892 лева за сметка на резерва. Увеличението е в резултат на проведена поредица от срещи между представители на местния парламент и кметовете на малките населени места и представените на тези срещи финансови разчети за недостиг на средствата за дейности по места.
Средствата за културни мероприятия в Културния календар на Община Плевен тази година са общо в размер на 316 600 лева. Календарът включва отново четири раздела, ката първият от тях е традиционни и протоколни прояви.
Вторият раздел е с културни събития с национално и международно значение. Сред заложените прояви са: Сцена под звездите – спектакъл на операта „Тоска“ /юни/; Съвместен концерт на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ с ДАНПТ „Филип Кутев“ /юни/; Провеждане на Международен куклен фестивал „Шарено петле“ /юли/; Международен есенен джаз фестивал /септември/; Национален хоров конкурс „маестро Иван Вълев“ /септември/; Международен фестивал на китарата – Плевен 2022 /юли – август/; Фестивал на анимационните филми – Плевен 2022 /август/; Национално турне на Васил Найденов, Любо Киров и група „Сигнал“ /юли/.
Раздел трети са съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип. Предвидените средства тук са общо в размер на 30 000 лева
Средствата в група „Физическа култура и спорт“ „местни дейности“ през 2022 г. включват:
за ДЮШ ОФК „Спартак – Плевен“ – 140 000 лева;
за ДЮШ „Вихър“ – гр. Славяново – 60 000 лева;
за ДЮШ ФК „Спартак 1919″ – 20 000 лева;
за ДЮШ БК „Спартак – Плевен“ – 80 000 лева;
За подпомагане спортните клубове, отговарящи на изискванията по общинската Наредба № 33 – 210 000 лева;
За Ученически игри – 15 000 лева;
Финансово осигуряване на класацията „Спортист на годината на Община Плевен“ – 2 000 лева;
Финансово подпомагане на футболни клубове от малките населени места към Община Плевен: „Футболен клуб Ясен 2011“, Ясен – 1 000 лева;
Футболен клуб „Бенковски“, Опанец – 1 000 лева; „Футболен клуб – Чавдар“, Бръшляница – 1 000 лева; „Футболен клуб „Космос 2004“, Гривица – 1 000 лева; „Футболен клуб Динамо Бохот“, Бохот – 1 000 лева; Маратон на приятелството – 10 000 лева; За подпомагане на „Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – Плевен“ във връзка с провеждането на Национален турнир по спортен риболов за незрящи – 2 000 лева.
За „Спортен календар“ – 52 000 лева. Календарът включва: Волейболен турнир за Празника на Плевен 15 май; Детски футболен турнир за „Купа Плевен“; Кръг от националните детски серии по спускане с велосипеди /юни/; Международен турнир по борба „Освобождение; Масова спортна проява „Семейни игри“ /октомври/; Празник на здравето и дълголетието.
И тази година за първото родено дете в община Плевен, на което родителите са пълнолетни граждани и с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, ще се предоставят 600 лева от общинския бюджет;
При навършване на 100-годишна възраст на жител ще се предоставят 500 лева от общинския бюджет;
Кметът на Общината може да извършва разходи до 500 лева за еднократни помощи на нуждаещи се жители от община Плевен;
За подпомагане дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации са предвидени до 30 000 лева;
За подпомагане на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности на Община Плевен заложеното финансиране е в размер до 10 000 лева и Общински комитет „Васил Левски“ – 25 000 лева;
За покриване стойността на картите за пътуване на Почетни и Заслужили граждани на Община Плевен по всички тролейбусни линии на „Тролейбусен транспорт“ – до 5 000 лева;
За подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общински съвет – Плевен – средствата в Бюджет 2022 са до 20 000 лева.

Подобни новини

Back to top button