ОбразованиеПроблеми

Деца в Левски провериха знания и умения при каране на велосипед

На 27 април 2022 година Община Левски, заедно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са провели вело курс „Млад велосипедист”. Инициативата, в която са взели участие 36 ученици от трети до шести клас на СУ „Крум Попов” и ОУ „Максим Горки” в Левски, е част младежката кампания за безопасно движение по пътищата, толерантно поведение и противодействие на агресията.
Георги Георгиев – инспектор „Пътен контрол” към РУ-Левски е припомнил на малките велосипедисти с беседа най-важните пътни знаци и основните правила за движение по пътищата. Непосредствено след това е проведен теоретичен изпит – решаване на листовки с въпроси от Закона за движение по пътищата. В практически изпит колоездачите са демонстрирали умения, преминавайки през трасе с препятствия.

Целта на вело курса „Млад велосипедист” е участниците да покажат знания по отношение на пътната безопасност и умения при каране на велосипед. Всички участници са получили сертификати за успешно завършения курс и награди, осигурени от МКБППМН в Левски.
Организаторите изказват сърдечна благодарност за оказаното съдействие при организиране и провеждане на вело курса към РУ-Левски и към учителите Илияна Петрова, Елица Иванова, Красимир Станчев, Ивайло Раденцов, Тихомир Иванов от СУ „Крум Попов” и на Христо Борисов от ОУ „Максим Горки”.

Подобни новини

Back to top button