Водещи новиниОбщинска и държавна администрацияСтраната

Последен ден за деклариране на доходите пред НАП

Близо 655 000 граждани са подали годишните си данъчни декларации в НАП до момента, като над 82% от тях са го направили по интернет, информират от Националната агенция за приходите (НАП). Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2021 г., приключва в полунощ днес, 3 май, за ползващите електронни услуги, и в 17:30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната агенция. Декларацията може да бъде изпратена и чрез куриер, като важи датата на приемането на пратката от фирмата. Друг вариант за деклариране и плащане на дължимия данък е в офисите на НАП по постоянен адрес до 17:30 ч. днес – 3 май.
В офиса на НАП в Плевен до момента са подадени 19 714 декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, от които по електронен път 13 984. Най-голям е относителния дял на подадените декларации с ПИК – близо 12 000.
Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70% от деклариралите доходите си до момента, допълват от НАП. Всеки, който притежава ПИК или КЕП има достъп до нея през Портала за е-услуги на агенцията.
Срокът за плащане на декларирания данък за довнасяне по годишната декларация също изтича днес, припомнят от НАП. Най-удобният начин за внасяне на данъка е по електронен път с дебитна и кредитна карта. Услугата „Справка за задълженията с възможност за плащане“ е достъпна с ПИК и КЕП в портала за е-услуги на приходната агенция, като за плащания с т.нар. виртуален ПОС не се дължат такси.
Физическите лица, извършващи дейност като търговци, както и едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 3 май.
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци може да се получи на телефона за информация: 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор или в сайта на НАП.

Подобни новини

Back to top button