PR и реклама - НПООбразование

ПГРТО – Плевен ще заимства испански опит в ресторантьорството с проект по „Еразъм +“

Започнаха дейностите на екипите от ПГРТО – Плевен по реализирането на проекта „Надграждане на професионални компетенции и запознаване с европейските стандарти в ресторантьорството чрез заимстване на испанския опит„, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение.
Проектът ще се реализира от ПГРТО – Плевен и испанския партньор – TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. Планира се участие на 2 целеви групи: 8 учители от различни професионални направления и 20 ученици, изучаващи професия Ресторантьор, специалност Кетъринг и професия Готвач, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки. Мобилността за учители ще бъде с продължителност 9 дни, а за ученици – 16 дни през месеците юни и юли 2022 г. в Малага, Испания. Ще се управлява от ПГРТО в сътрудничество със TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.
Проектът е насочен към практическото обучение в реална работна среда на гимназистите от 10.,11. и 12. клас и към използването на дигиталните технологии при създаването на електронни уроци, като се изучава и заимства испанският опит. Дейностите и на двете групи са свързани с придобиване на международен опит и надграждане на професионалните умения и компетенции.
Реализирането на проекта върви успешно и в момента е на етап подготовка на участниците за мобилността след прецизно извършена селекция от комисия по подбор на кандидатите.
Учениците провеждат занимания по професионална терминология на испански език, професионална подготовка и културна подготовка, целящи да ги подготвят за успешното участие в мобилността в Малага. Придобиване на езикови познания и комуникативни умения на чужд език; социални умения за адаптиране в междукултурна среда; знания за културата, традициите, начина на живот и работата в страна от ЕС; увеличаване мотивацията за усвояване на знания, умения и компетентност са очакваните резултати от тези предварителни занимания.
Учителите също се подготвят за успешната реализация на мобилността по предварително изработени програми от квалифицирани преподаватели от ПГРТО с подсигурени учебни материали. Заниманията включват: изучаване на професионална терминология на английски език от сферата на икономиката; запознаване с дигиталните технологии, които ще се ползват по време на мобилността и културна подготовка -интерактивни занятия, свързани с културните и исторически ценности на Испания, обичаи, етикет, различия.
Всички ученици и учители, успешно преминали своята подготовка, ще получат сертификати.

Подобни новини

Back to top button