ОбразованиеСветски новини

В Левски зрелостници от ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ броиха от 1 до 12

И тази година тържеството на 13 май в ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ в Левски премина с много музика, песни, танци и веселие. Празничната програма беше подготвена от дванадесетокласниците, подпомагани от техни съученици от по-малките класове. В нея взеха участие и група деца от ОУ „Христо Ботев“ в Асеновци, които облечени в ефектни костюми представиха няколко красиви танца. Раздадени бяха много грамоти. Досегашният знаменосец, вече абитуриент, предаде училищното знаме на своя наследник със заръката да го пази все така чисто и неопетнено и да го носи с достойнство и чест. Гости бяха директори и учители от други училища, както и много родители.
Директорът на училището инж. Йордан Димитров връчи официални писма от Русенския университет „Ангел Кънчев“ на ученици от 12 клас, които имат право да се запишат като редовни студенти държавна поръчка за специалностите „Земеделска техника и технологии“, „Аграрно инженерство и „Растениевъдство“. Тази привилегия е в резултат на тяхното отлично представяне в проведеното на 22.03.2022 г. Младежко състезание „Знания в земеделието“.

В словото си към завършващите ученици инж. Димитров напомни за максимата, че „никой не е по-голям от хляба“ и ги призова успешно да приложат в бъдещата си трудова дейност всичко научено в професионалната гимназия, за да осигуряват прехраната на населението. Да се гордеят, че са българи и да защитават граденият вече 76 години авторитет на училището. Пожела им здраве и успешно представяне на предстоящите зрелостни изпити.
Абитуриентите благодариха на директора и всички учители за търпението и грижите към тях през петте години прекарани в учебното заведение, а всичко завърши с много балони, разноцветни фойерверки, силни клаксони и разбира се шумното и почти непрестанно броене от 1 до 12.

Подобни новини

Back to top button