Право

Двама прокурори са назначени в екипа на Окръжната прокуратура в Плевен

След спечелен конкурс за повишаване, в Окръжната прокуратура в Плевен в длъжност встъпиха прокурорите Христо Петров Сурджийски и Христо Денчев Христов, съобщиха от обвинението.
Актовете им за встъпване бяха връчени от Владимир Николов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, който им пожела успешен професионален път.
На встъпването присъстваха Пламен Петков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура, магистрати и служители от Окръжна прокуратура и ОСлО.
Прокурорите Христо Петров Сурджийски и Христо Денчев Христов са повишени на длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура с решение по Протокол №37/03.11.2021 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.
Христо Петров Сурджийски работи в системата на Прокуратурата на Република България от 2002 година и има 21 години юридически стаж. Заема последователно длъжностите прокурор в Районна прокуратура – Плевен и зам. административен ръководител – зам. районен прокурор на Районна прокуратура.
Христо Денчев Христов има 26 години юридически стаж. До момента е заемал длъжностите прокурор в Районната прокуратура в Сливен, административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Нова Загора и зам. административен ръководител – зам. районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен.

Подобни новини

Back to top button