ИзкуствоКултураСтраната

До 19 май може да се кандидатства за участие в Събора в Копривщица

На 5, 6 и 7 август 2022 г. в Копривщица ще се проведе XII Национален събор на българското народно творчество, който се организира от Министерство на културата, Община Копривщица, областна администрация на Софийска област, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Медийни партньори на Събора са Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция.

По регламент ХІI Национален събор на българското народно творчество ще премине през два етапа на реализиране – регионален и национален. Първият етап, регионалният, ще се проведе на 11-ти юни 2022 г. в гр. Плевен. Селекционната комисия, включваща експерти от ИЕФЕМ – БАН, излъчва областите изпълнители, които ще се представят на националния етап в Копривщица. По регламент в Събора участват носители и наследници (групови и индивидуални) на локално нематериално културно наследство  – певци, свирачи, танцьори/игрохорци, разказвачи на народни предания, легенди, приказки, анекдоти и други словесни форми, групи за народни обичаи – от всички области на страната, които представят местни традиции. Не се допускат до участие изпълнители (професионалисти или самодейци), чийто репертоар се състои от произведения на обработения фолклор (песенен, танцов).

От областна администрация Плевен е изпратена официална информацията, както и регламента за участие до читалищата и общините в областта. Желаещите да участват е нужно да го заявят към съответната община по местонахождението си, след което координаторът на общината ще обобщи и изпрати информацията до областна администрация Плевен до 16 ч. на 19.05.2002 г.

Пътуването и пребиваването по време на събора е за сметка на участниците или организаторите, които ги подкрепят. Община Копривщица организира създаването на палатъчен лагер за настаняване на участниците.

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица се провежда от 1965 г. насам, а от 2016 г. е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Със статута и регламента на Събора можете да се запознаете на следния електронен адрес: http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=26&z=950

Подобни новини

Back to top button