БизнесЕкологияКлиматУслуги

Официална церемония слага финал на реконструкцията на пречиствателната станция в Божурица

На 31 май 2022 год. /вторник/ от 12,00 часа ще се проведе официална церемония по откриване на обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /ПСOВ/ за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия“ по проект  „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Събитието ще се проведе на територията на Пречиствателната станция за отпадни води – с.Божурица, община Долна Митрополия, информира пресцентъра на Община плевен,

Стойността на обекта е 27 888 800,00 лв. без ДДС, изпълнител е ДЗЗД „Чиста вода”, а строителен надзор – „Ати консулт” ЕООД – София.

Проектът цели :

– да подобри водния цикъл на агломерациите Плевен, Тръстеник, Долна Митрополия, Ясен и Буковлък – снабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за постигане на целите на различните стратегически документи на местно, регионално и национално ниво

– да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и градски отпадъчни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие; 

– да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на икономическо развитие;

– да защити природните ресурси, които са база за развитие и конкурентноспособност.

Подобни новини

Back to top button