БизнесОбществоПолитикаТранспорт

Електробуси ще обслужват три нови градски линии в Плевен, ще се движат и по маршрута Плевен – Гривица

Електробуси на общинската фирма „Тролейбусен транспорт” ще обслужват три нови градски линии в Плевен – линия №19 с маршрут жк „Дружба“ – Първа клинична база – Втора клинична база; №20 с маршрут Моста – Стъкларски завод; №21 с маршрут жк „Дружба“ – Стъкларски завод. Електробус ще се движат и по междуселищна линия Плевен – Гривица. Решението за разкриване на новите маршрути е свързано с промяна в Общинската транспортна схема, прието днес единодушно от съветниците.

Със заповед от м. март тази година на кмета на Община Плевен Георг Спартански е свикана комисия за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. На комисията е възложено обсъждане на предложения от Ангел Несторов – управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, за промяна в Общинската транспортна схема. Конкретните предложения са общественият превозвач да поеме обслужването с електробуси на три нови градски линии и междуселищната линия Плевен – Гривица. „Като взех предвид Решение №1369/27.06.2019г. на Общински съвет – Плевен, съгласно което на „Тролейбусен транспорт” – Плевен пряко сме възложили интегрирана обществена услуга превоз на пътници чрез електробусен и автобусен транспорт на територията на Община Плевен, намирам решението на комисията за мотивирано и законосъобразно“, посочи при представяне на предложените Мартин Митев, вносител на точката.

След гласуване Общински съвет – Плевен прие следното решение:

  • 1. Разкрива три нови градски линии както следва: №19 с маршрут жк „Дружба“ – Първа клинична база – Втора клинична база; №20 с маршрут Моста – Стъкларски завод; №21 с маршрут жк „Дружба“ – Стъкларски завод. Възлага изпълнението им на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Плевен с електробуси по утвърдени с настоящото решение схеми и маршрутни разписания;
  • 2. Възлага за изпълнение с електробуси на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Плевен обществен превоз на пътници и по междуселищната линия Плевен – Гривица.

Към решението са приложени проекти на схеми на маршрутите и маршрутните разписания  –  делнични и празнични.

Решението по т.1 за трите нови градски линии влиза в сила от 1 септември 2022 г., решените по т.2 за линията Плевен – Гривица – от 1 юли 2022 г.

С решение на Общинския съвет днес бяха определени и цени за електробусната линия Плевен Гривица, като следва:

  • Цена на редовен билет – 2 лв.;
  • Билет за пътуване на деца от 7 до 10 навършени години – 1 лв.;
  • Месечна абонаментна карта за граждани – 70 лв.;
  • Месечна абонаментна карта за учащи – 50 лв.;

Месечна абонаментна карта за лица, получаващи пенсия, навършили  възрастта по чл. 68, ал.1-3 от КСО – 50 лв.

Подобни новини

Back to top button