ИсторияЛичностиСтраната

И тази година с вой на сирени ще почетем паметта на загиналите за свободата на България и деня на Христо Ботев

С решение №211/31.05.1993г. на Министерския съвет, 2-ри юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. Съгласно решението, паметта на героите се почита с вой на сирени.
От МВР информират, че в тази връзка и в изпълнение на чл.34 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 г., на 2 юни 2022 година в 12 часа ще се проведе тест със сиренната система. При теста ще бъдат задействани на крайните акустични устройства (сирени) в продължение на две минути, като ще бъде излъчен акустичния сигнал „Въздушна опасност”.

Подобни новини

Back to top button