БизнесВодещи новиниУслуги

От 1 юни 2022 водата за плевенчани вече е 4.01 лв./кубик

Със свое Решение от 43 страници от 31.05.2022 г. КЕВР одобрява бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Най-важното в това решение е новата цена на водата за плевенчани. Тя скача с 36% от 2.946 лв. на 4.01 лв за кубик.

В дълго съобщение от вчера В и К Плвен информират, че дружеството ще инвестира над 17 млн. лв. собствени средства в модернизиране на ВиК мрежата в новия регулаторен период.

Друг акцент в съобщението в интернет страницата на дружеството е, че тази цена е под прага на социална поносимост, която за Плевенска област е 5, 35 лв./куб. м.

Повишаването на цената на водата за обособената територия е обосновано с драстично повишените цени на ел. енергията (300%), по-високите цени за поддръжка на водопроводната мрежа,  очакваната нова цена на водата, която „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен купува от ВиК-Ловеч за водоснабдяването на градовете Плевен и Червен бряг, както и от заложените от ВиК-Плевен инвестиции за пет години в размер на 17,2 млн. лв. за модернизиране на 82 км ВиК мрежи.

„ВиК“ ЕООД – гр. Плевен не е спирало да работи по модернизирането на ВиК мрежата и съоръженията в областта с цел да предоставя по-качествена услуга на гражданите. За предходния регулаторен период (2017- 2021 г.) дружеството е направило инвестиции в общ размер на 9,465 млн. лв., с които са подменени над 63 км  водопроводна мрежа. Експертите работят системно да планират оптимално собствения финансов ресурс, с който да предоставят по-качествена услуга на гражданите и да намалят загубите на вода.

Рехабилитацията на ВиК мрежи и съоръжения остава приоритет и през новия регулаторен период – 2022-2026 г. За подобряване качеството на предлаганите услуги „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен планира да инвестира през настоящата 2022 г. средства за  обновяване на Вик мрежата в размер на 3, 307 млн. лв., като  ще бъдат подменени 14 км. водопроводна мрежа. Екипите на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен ще сменят амортизирани етернитови и стоманени тръби с ПЕВП и PVC на територията на общините от област Плевен. 

Подробен списък на предвидените за рехабилитация мрежи има в посо1еното по-горе съобщение.

Добре е да го прочетете, за да сте подготвени за планираните отсега следващи поскъпвания:

  • 2023 г. – Комплексна цена на водата –  4,36 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2023 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента: доставяне – 3,17 лв. с ДДС, отвеждане – 0,35 лв. с ДДС и пречистване – 0,84 лв. с ДДС.
  • 2024 г. – Комплексна цена на водата – 4,63 лв./куб.м. с ДДС. От 1 януари 2024 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,37 лв. с ДДС, отвеждане на отпадъчни води – 0,37 лв. с ДДС и пречистване на отпадъчни води – 0,89 лв. с ДДС.
  • 2025 г. – Комплексна цена на водата – 4,90 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2025 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,54 лв. с ДДС, отвеждане – 0,42 лв. с ДДС и пречистване – 0,94 лв. с ДДС.
  • 2026 г. – Комплексна цена на водата – 5,20 лв. / куб. м. с ДДС. От 1 януари 2026 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,76лв. с ДДС, отвеждане – 0,45 лв. с ДДС и пречистване – 0,99 лв. с ДДС.

Дружеството отчита и прогнозира високо ниво на качеството на питейната вода, с ниво на съответствие над 99,8% в големите зони на водоснабдяване, с което надвишава регулаторните изисквания. В малките зони на водоснабдяване се планира нивото на съответствие да достигне от 97,71% през 2020 г. до 98% през 2026 г., с което се изпълняват регулаторните изисквания.

В плана на дружеството е заложена и промяна  на работните заплати на заетите във ВиК оператора, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“.

Единственото, което липсва в дългото съобщение, е информация за процента на загубите. Думата „загуби“ се среща само в следното изречение: „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен не е спирало да работи по модернизирането на ВиК мрежата и съоръженията в областта с цел да предоставя по-качествена услуга на гражданите. За предходния регулаторен период (2017- 2021 г.) дружеството е направило инвестиции в общ размер на 9,465 млн. лв., с които са подменени над 63 км  водопроводна мрежа. Експертите работят системно да планират оптимално собствения финансов ресурс, с който да предоставят по-качествена услуга на гражданите и да намалят загубите на вода.

Прилагаме таблица, от която се вижда какъв е поцентът и с колко (малко) се залага да намалят различните загуби през следващите 5 години.

Озадачаващо е значителното увеличение сега, както и планираното за следващите години, на фона на още едно изречение от решението на КЕВР: Прегледът на представената информация показва, че през 2026 г. дружеството не постига определените в Решение No ПК-1 от 28.05.2021 г. прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за следните ПК:
– ПК4б Общи загуби на вода във водоснабдителните системи: постига се ниво от
60,55% при индивидуална цел 54,00%.

Подобни новини

Back to top button