КултураНаукаОбразование

Научна конференция за новите технологии ще се проведе в Медицински университет – Плевен

На 4 юни 2022 г., събота, от 9:00 ч в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център ще се проведе научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“. Сферите на интерес са: Хирургия, роботика и изкуствен интелект и Биопринтиране, генетика и телепатология. Събитието ще популяризира идеите и дейностите на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в Медицински университет – Плевен. Той е изграден по проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ в партньорство с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН.

В научната програма на форума са включени лекции на водещи учени по темите и основните направления на дейност на департаментите на Центъра за компетентност – персонализирана медицина и телепатология, 3D медицина и 3D принтиране, минимално инвазивна и роботизирана хирургия. Гост-лектори на събитието са: доц. Мариана Тодорова, футуролог от Института за изследване на обществата и знанието към БАН, която ще разкаже как дигиталните технологии и изкуственият интелект трансформират медицината; проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство на Р България, ще говори за интелектуалната собственост в областта на роботиката и изкуствения интелект; д-р Спас Керимов, изпълнителен директор на “Принтиво”, първата компания разработваща собствена технология за 3D-биопринтиране на човешки тъкани в България, ще представи тъканното инженерство и 3D-биопринтирането в съвременната медицина. Ръководителите и водещите изследователи от департаментите на Центъра за компетентност ще представят своите сфери на дейност по проекта: акад. Григор Горчев ще очертае настоящите и бъдещи предизвикателства пред 3D хирургия;  проф. Славчо Томов ще разкрие ролята на Да Винчи и Айнщайн в съвременната хирургия; проф. Добромир Димитров ще представи двоен лапароскопски подход при лечение на карцинома на ректума;д-р Георги Пранджев ще говори за изкуствения интелект в медицината; проф. Катя Ковачева ще разкрие ролята на новите геномни технологии за определяне на предразположението към онкогинекологични заболявания и проф. Савелина Поповска ще очертае съвременните възможности и перспективи пред дигиталната патология и телепатологията.

Подобни новини

Back to top button