Водещи новиниОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

В зала „Плевен“ ще се проведе форум за перспективите на регионалното развитие

Областна администрация – Плевен организира поредица от тематични публични събития, в условията на публичен граждански диалог, с участието на представители на държавните институции, местните власти, научни звена, регионални иновационни центрове и браншови организации за обсъждане на възможностите и перспективите за развитие на Плевен и региона, очертани от новите оперативни програми за периода 2021-2027г., както и от проектите на Националния план за възстановяване и устойчивост.

На 7 юни (Вторник) от 13:00 часа в зала „Плевен“ на Областна администрация ще се проведе РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ на тема: „РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“, организиран от Областна администрация – Плевен, в партньорство със СНЦ „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен. Във форума ще вземат участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/, представители на общините в Плевенска област, представители на научни звена, на бизнеса и неправителствени организации.

  • Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството МРРБ ще представят новите възможностите за развитие, очертани от програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027г. и в проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на инфраструктурата, които са основополагащи за развитието на Плевен и региона.
  • Представители на Министерството на транспорта и съобщенията ще презентират теми ца транспортната свързаност и широколентовия достъп за новия планов период и проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост.
  • Ще се дискутира ролята на науката и образованието за регионалното развитие, като се представят основни параметри на комплекса от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, с акцент на регионални образователни научноиновационни инфраструктури в сферата на мехатрониката и чистите технологии, транспорта, строителството и регионалното развитие.
  • Предвижда се да се обсъди и ролята на браншовите сдружения за регионалното развитие с участието на камарите на архитектите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на строителите и на областната организация на НТС – Плевен.

Новите възможности за развитие на регионите изискват добра информираност както на общините, така и на представителите на бизнеса и науката за постигане на необходимата проектна готовност. Значим фокус на предстоящия регионален форум е перспективността на конструктивните партньорства между държавните институти, местните власти и представителите на научните институти и бизнеса, обединяващи усилията си в съвместни проекти за развитието на Плевен и региона.

Подобни новини

Back to top button