БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияПазар на труда

494 безработни в областта ще бъдат временно наети по Регионалната програма за заетост

494 е общият брой на безработните лица в област Плевен, които ще бъдат временно наети по Регионалната програма за заетост на област Плевен за 2022 г., одобрена със заповед на министъра на труда и социалната политика и финансирана с общ бюджет в размер на рекордните 2 288 009  лв. от общо 48 млн. лв. за страната, многократно увеличен в сравнение с 2021 г., когато средства за изпълнението ѝ в областта възлизаха на 553 847 лв.

Новото в реализацията на тазгодишният проект на програмата е, че работодатели са, както областна администрация, общински администрации и кметства, така и партньори от частния бизнес.

Регионалната програма за заетост е важен инструмент на активната политика по заетостта, чрез който организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи. Целта е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и подобряване качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Програмата се реализира в рамките на 11-те общини на територията на областта, като от общо 494  осигурени работни места 461 ще са  в публичния сектор, а 33 в частния сектор, засегнат от COVID – 19.  Разпределението на работните места по общини, е както следва:

В Областна администрация – Плевен – 7 души, от които 5 работни места за поддръжка на Защитена местност „Кайлъка“, в зоната след хотел „Кайлъка”, до язовир „Тотлебенов вал” и язовир „Кайлъка”, двама ще работят в сградата на администрацията, Община Левски – общо 30 души, Община Плевен – общо 115 души, Община Белене – общо 25 души, Община Гулянци – общо 32 души, Община Пордим – общо 28 души, Община Долна Митрополия – общо 24 души, Община Червен бряг –  общо 77 души, Община Долни Дъбник – общо 16 души, Община Никопол – общо 86 души, Община Искър – общо 23 души, Община Кнежа – общо 31 души.

Срокът за реализация на Програмата е с планирано начало на изпълнение 10.06.2022 г., а приключва на 09.12 2022 г.

Подобни новини

Back to top button