Водещи новиниЕкологияОбществоСтраната

„Енергийната ефективност си струва“ – как по-добре да използваме енергията в домакинството

Начинът, по който произвеждаме и потребяваме енергията си днес ни изправя пред редица рискове. Замърсяването на въздуха взима все повече жертви всяка година, а в настоящата обстановка енергийната бедност у нас се разраства и има риск от значително увеличение в използването на горска дървесина за отопление. Допълнителен натиск върху горите би означавал и тежък удар върху биологичното разнообразие. Затова природозащитната организация WWF поставя началото на кампания „Енергийната ефективност си струва“. Тя подсказва за малки стъпки в
ежедневието, които бихме могли да предприемем, за да спестим пари, да бъдем по-здрави и, разбира се, да опазваме природата.
„Статистиката показва, че немалко домакинства у нас изпитват затруднения със заплащането на използваната енергия, ситуация, която експертите в сектора определят като „енергийна бедност“. През 2020 година над една пета от българите са имали просрочени задължения по сметки за комунални услуги, а 27,5% от анкетираните домакинства споделят, че не са в състояние да поддържат дома си адекватно топъл – стойност 3,5 пъти по-висока от средната за Европейския съюз. И това при положение, че крайното енергийно потребление на човек в България изостава близо два пъти от средните нива на ЕС“, коментира Апостол Дянков ръководител на програма „Климат и енергия“ във WWF.
С мисъл за горите
До скоро не подлагахме под съмнение, че от енергийна гледна точка използването на биомаса от дървесина е по-евтин и екологично чист вариант в сравнение с изкопаемите горива. Това наистина е така, но само ако са спазени няколко важни условия, като използването на сухи дърва, както и на ефективни отоплителни печки. В противен случай, вредите върху здравето ни и върху околната среда могат да бъдат не по-малко сериозни. Не можем да си позволим и да изсичаме безразборно горите за енергийни нужди, защото рискуваме да влошим последиците за климата, за екосистемите, както и за всички нас, които зависим от тях.
Как да бъдем по-ефективни
Природата щедро ни предоставя ресурси за нейна сметка като биомаса и редица екосистемни услуги. Необходимо е обаче да ги използваме разумно и ефективно, за да запазим както нейната красота и функционалност, така и нашето собствено здраве и финанси.
Първото, което можем да направим, е да използваме домакинските уреди все по- рационално: така че хем да получаваме нужната енергия, хем да щадим природата и не на последно място – да намалим разходите си. Ето и някои лесни за изпълнение съвети от експертите на WWF:
– Настройването на бойлера на оптималните 50-55°С намалява разхода на електроенергия;
– Промяната на подгряващата температура само с 5 градуса може да спести до 10% електрически ресурс;
– Използването на пералнята на ниски температури пести ток. За загряването на водата се използва 90% от изразходваната енергия;
– Водоспестяващи душови разпръскватели могат да намалят чувствително разхода на вода и енергия за затоплянето ѝ. С инвестиция до 20 лева двама души могат да спестят 12,5 м³ вода и до 400 кВтч електроенергия, равняващи се на около 100 лева годишно.
Използвайки уредите ефективно, ние помагаме на околната среда – опазваме природните ресурси и подсигуряваме ниски нива на вредни емисии и прахови частици във въздуха, който дишаме. Мисълта и ежедневните действия в името на собствените ни средства облагодетелстват и здравето ни – най-ценния ресурс.

Подобни новини

Back to top button