ЖивотновъдствоСтраната

Второ класиране на пчеларите за подпомагане по мярка А от Националната програма по пчеларство

От Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е публикувано второ класиране на кандидатите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, дейност 1 „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти“, за които е осигурен бюджет по Националната програма по пчеларство (НПП) от приема за 2022 година, съобщават от Фонда.
За включените в списъка пчелари се предоставя възможност да получат финансиране за изпълнените от тях договори по НПП, в рамките на бюджета на програмата. Част от тях бяха резерва, поради недостиг на финансиране по мярката.
Освободеният финансов ресурс е в резултат на откази и промяна на инвестиции от страна на други одобрени кандидати.
Обновеният списък на кандидатите, класирани по мярка А е публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ с цел пчеларите да бъдат своевременно информирани за възможността за финансиране на заложените им инвестиции.
От ДФЗ припомнят, че разходите по всички мерки и дейности от програмата следва да бъдат извършени до 31 юли 2022 година. Заявленията за плащане за извършените инвестиции се подават в срок до 15 август в областните дирекции на ДФЗ.

Подобни новини

Back to top button