ЖивотновъдствоЗемеделиеСтраната

Краткосрочни кредити за животновъди и за производители на плодове и зеленчуци

От сряда, 22 юни, до 29 юли 2022 година производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство и стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни могат да кандидатстват за краткосрочни кредити, информират от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Документи се подават в Областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец и/или юридическото лице.
От Фонда припомнят, че Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лева за краткосрочни кредити за 2022 година.
Размерът на кредита на един земеделски стопанин е до 15 000 лева при кандидатстване за плодове и зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и до 15 000 лева при кандидатстване за едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ). Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2% и следва да бъдат погасени до 30 юни 2023 година.
На подпомагане подлежат производители на плодове и зеленчуци, които имат:
– подадено валидно и приключено заявление по схеми за обвързано подпомагане за Кампания 2022;
– заявление по схеми за обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни), реколта 2022 година;
– да са подавали заявяване за обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни) за 2021 година и декларация и документи за отчитане за реализация на продукция за 2021 година.
Животновъдите, които могат да кандидатстват за заем следва да имат подадено валидно и приключено заявление по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2022 и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2022 година, както и да са подавали заявяване за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 и/или по Преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2021 година и да са подавали декларация и документи за отчитане реализация на продукция, когато е приложимо.
Размерът на кредита на хектар по култури е както следва:
– плодове (ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини) – 754 лева;
– плодове (сливи и десертно грозде) – 387 лева;
– картофи, лук, чесън – 700 лева;
– зеленчуци оранжерийно (домати, пипер и краставици) – 6 525 лева;
– моркови, зеле, дини и пъпеши – 375 лева;
– домати, краставици, корнишони и патладжани – 909 лева;
– пипер – 986 лева.
Размерът на кредита за едно едро преживно животно (ЕПЖ) и едно дребно преживно животно (ДПЖ) е както следва:
– млечни крави под селекционен контрол – 234 лева;
– млечни крави – 158 лева;
– млечни крави в планински райони – 180 лева;
– месодайни крави и/или юници – 70 лева;
– месодайни крави под селекционен контрол – 59 лева ;
– биволи – 189 лева ;
– овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 33 лева;
– овце майки и/или кози майки в планински райони – 30 лева;
– овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или – кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 21 лева.
Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания 2022 година или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) от Кампания 2022 година.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията по схемата за кредитиране.

Подобни новини

Back to top button