НПООбществоОбщинска и държавна администрация

17 от 18-те оценявани институции от област Плевен са в първата стотица на Рейтинга на публичната прозрачност за 2022-а

Фондация „Програма достъп до информация“ (ПДИ) оповести резултатите от ежегодното си проучване Рейтинг на активната прозрачност.

В периода 1 април – 10 юни 2022 година екипът на ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В общия рейтинг повечето от институциите и общините в област Плевен се представят добре, като подобряват класирането си с от 2 до 170 позиции нагоре. Някои от общините слизат леко надолу, но пак са в челото на рейтинга.

Така Община Червен бряг излиза напред, до 22-о място с 86.2%. Следват я РИОСВ – 27-о място (+42), Долни Дъбник – 30 (+110!), Община Плевен – 31 (+60), Община Пордим – 32 (+ 30), Община Долна Митрополия – 34 (-4), Община Кнежа – 39 (-12), Община Никопол – 46 (+54), Басейнова дирекция „Дунавски район“ е на 48-о място (+37), както и РЗИ (подобрение с +86), РУО – Плевен се класира на 54-а позиция (+67), както и Община Искър (+115). Сред първите 100 са още Община Белене – 57 (+123!), Община Гулянци – 75 (+102), Областна дирекция „Земеделие“ прави най-големият скок – със 170 позиции и е на 85-о място, ОД на МВР е на 93-о с +124, а Община Левски – 111 (+136). По някакви причини Община Левски е с най-лошо представяне – на последното 119-о място сред всички оценявани 265 общини в страната (има дублиране на резултати, затова позициите са по-малко от 265). Тя е събрала едва 3.0 точки при максимум 27.2 по Раздел В на проучването. Макар да е на престижното 48-о място Областна администрация – Плевен отстъпва с цели 30 позиции.

В рамките на проучването са били подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Нивото на прозрачност през 2022 бе оценявано с точки по:

• 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;

• 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;

• и 118 индикатора за общините.

Резултатите са достъпни ТУК: https://data.aip-bg.org/surveys/O24H73/

Системата генерира още Рейтинги на институциите по области. Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините за 2022 г.

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 563 институции, както и получената информация – за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

Подобни новини

Back to top button