БизнесОбщинска и държавна администрацияСтраната

Над 90 % от дружествата и едноличните търговци в Плевен вече обявиха доходите си пред НАП

Фирми и еднолични търговци декларират и плащат данъците си до 30 юни

В офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Плевен 90% от юридическите лица (от близо 6500) са подали декларациите си по чл. 92 от ЗКПО, два дни преди крайният срок 30 юни, информират от проходната агенция. От началото на годината близо 21 500 са физическите лица, подали годишната си декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за финансовата 2021г., като в т.ч. са едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.
От НАП напомнят, че 30 юни е срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез портала за е-услуги: https://portal.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в делнични дни. Обаждането е на цена, според тарифите на съответния оператор.

Подобни новини

Back to top button