ЕкологияОбразованиеПроизводство

Общинският съвет в Плевен подкрепи изграждането на три фотоволтаични централи

Фотоволтаична централа с максимална мощност 160 kW, изградена на покрива на СУ „Иван Вазов“, ще обезпечи част от необходимата ел. енергия за поддържане на оптимални условия и благоприятен микроклимат в сградите на учебното заведение

„Зелена светлина“ за проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрива на съществуващи сгради на Средно училище „Иван Вазов“ в областния град бе дадена от общинските съветници.
Сградите и прилежащият имот са публична общинска собственост, предоставени са безвъзмездно за управление на училището, което налага да има съгласие от Общинския съвет при реализация на инвестиционното намерение. Целта на изграждането на фотоволтаична централа е да бъде обезпечена част от необходимата ел. енергия за поддържане на оптимални условия и благоприятен микроклимат в сградите на учебното заведение. Предвидената инвестиция е обоснована с повишените цени на електроенергията и тенденцията за използване на ресурси от екологични и възобновяеми енергийни източници. Очакванията са фотоволтаичната система, при слънчево време, да достига максимална мощност от 160 kW.
„При положение че консумацията на климатичната система в училище е 100 kW, това означава, че с произведената енергия ще се покрива голяма част от консумацията на ток. Слънчевото ни училище ще се радва на тази електрическа независимост, която със сигурност ще му се отплати през годините. В последно време въпросът за фотоволтаичната енергия е сред най-обсъжданите в областта на енергетиката. Причините – поставени веднъж, панелите използват безплатен източник на енергия – слънцето, а от своя страна те са лесни за поддръжка и имат дълъг живот. Не по-малко значеща е и екологичната полза от съоръжението“, посочват по повод проекта от СУ „Иван Вазов“, Плевен.
На днешното заседание съветниците подкрепиха с решения още две предложения, свързани с производството на ел.енергия от фотоволтаични системи. Местният парламент даде съгласие за изграждане на абонатни отклонения за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали в две населени места в общината – Пелишат и Мечка. На основание Закона за енергетиката лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура – публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

Подобни новини

Back to top button