ОбразованиеПраво

Ученици ще стажуват в Окръжения съд в Плевен

В следващите две седмици – от понеделник 4 юли, до 15 юли 2022 година, ученици от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен ще проведат своята производствена практика в Окръжения съд в Плевен съобщават от съдебната институция. Децата са от ХІ-и клас, в паралелка със специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“.
Целта на стажа е учениците да се запознаят на практика с работата на съдебните служители. В продължение на двете седмици всяко от децата ще има възможността да присъства в различните деловодства – наказателно, гражданско и търговско, в регистратура и архив. Това ще им даде възможност да се запознаят подробно с работата на деловодителите, какви документи се изготвят, как се обработват делата, какъв е пътят на едно дело от постъпването му в съда до неговото приключване и архивиране и да получат практически знания, които биха им били от помощ в тяхното обучение. Учениците ще се запознаят и със специфичната работа на съдебните секретари, като ще имат възможността да присъстват и в реално съдебно заседание, за да видят как се изготвят протоколите, призовките и съобщенията до страните.

Подобни новини

Back to top button