Водещи новиниОбразование

Обявени са конкурси за директори на училища в област Плевен

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Плевен:

1. Основно училище „Климент Охридски“, с. Крушовене, община Долна Митрополия

2. Средно училище „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия

3. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник

4. Професионална гимназия по селско стопанство „Професор Иван Иванов“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник

5. Начално училище „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Славяново, община Плевен

6. Основно училище “Валери Петров“, гр. Плевен, община Плевен

7. Основно училище „Васил Левски“, с. Беглеж, община Плевен

8. Основно училище „Христо Ботев“, с. Николаево, община Плевен

9. Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен, община Плевен

10. Средно училище „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен, община Плевен

11. Професионална гимназия „Захарий Зограф“, гр. Плевен, община Плевен

12. Основно училище „Христо Ботев“, с. Глава, община Червен бряг

13. Основно училище „Христо Ботев,“ с. Рупци, община Червен бряг

14. Основно училище „Христо Смирненски“, гр. Червен бряг, община Червен бряг

15. Обединено училище „Отец Паисий“, с. Радомирци, община Червен бряг

16. Търговска гимназия „Васил Евстатиев Априлов“, гр. Червен бряг, община Червен бряг

Според Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.) Чл. 19. (2) в комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на държавно неспециализирано училище се включват двама представители на РУО, определени от началника на РУО, представител на финансиращия орган, на обществения съвет на училището и представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката. С тази наредба се въвеждат допълнителни критерии, които да дадат шанс на най-добрите професионалисти да спечелят конкурса, който протича в два етапа.

С подробна информация може да се запознаете на следните линкове:

1. Наредба 16: https://web.mon.bg/bg/59/

2. https://www.ruopleven.bg/news/read/id/1156

Подобни новини

Back to top button