Право

Прокурор Анна Баракова встъпи в длъжност в Окръжна прокуратура в Плевен

В сряда, 20 юли 2022 година, след спечелен конкурс за повишаване, в длъжност встъпи прокурор Анна Баракова, съобщават от Окръжна прокуратура в Плевен. Актът за встъпване е връчен от Владимир Николов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, който пожела успешен професионален път на новия член на екипа.
На встъпването присъстваха Пламен Петков- административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен, магистрати и служители от Окръжа прокуратура Плевен и Районна прокуратура Плевен.
Прокурор Баракова е повишена на длъжността прокурор в Окръжна прокуратура Плевен с Решение по Протокол №24/22.06.2022 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.
От 2002 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура Плевен. От 2018 година е командирована в Окръжна прокуратура Плевен.

Подобни новини

Back to top button