Водещи новиниЗдравеПлевен и страната

Плевен е една от десетте области, в които обстановката от пандемията от COVID-19 е спокойна

Към 22 юли 2022 година 19 е броят на областите, попадащи в Етап 1 според Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. В тях се наблюдава нарастване на интензивността в разпространението на COVID-19 и увеличаване на заетостта на болничните легла от пациенти със SARS-CoV-2. Съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на конкретната област.
От 19 юли временни противоепидемични мерки действат на територията на областите София град и Бургас, от 20 юли – в Софийска област, Добрич и Ямбол, а от 21 юли – в Габрово, Варна, Враца, Сливен и Силистра.
Новите 8 области, в които се въвеждат временни мерки от петък, 22 юли, са Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Монтана, Перник, Разград, Стара Загора и Хасково. От 23 юли противоепидемични мерки ще бъдат въведени и на територията на област Ловеч.
В посочените области са въведени следните противоепидемични мерки:
– носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги и др.;
– спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м в места със струпване на хора;
– хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;
– работа от разстояние при възможност;
– провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести;
– провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Подобни новини

Back to top button