ПроблемиТранспорт

Община Плевен ще избира превозвачи по 10 автобусни линии

Общинският съвет на Плевен реши да бъдат проведени обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 10 утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Плевен. Причината – прекратени договори от изпълнителите по тези линии.
Поради проблеми, натрупани в периода 2020 – 2022 г. в резултат на пандемията от COVID-19 и икономическата ситуация като цяло голяма част от договори, сключени 2019 г. за възлагане на услугата обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, са прекратени по искане на изпълнителите. По искане на ДЗЗД „Белене транс”, считано от 1 януари 2022 г. са прекратени договори за превоз по автобусните линии Плевен – Пловдив, Плевен – Стара Загора, София – Плевен, Плевен – Ловеч, Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица, София – Плевен, Плевен – Горна Митрополия, София – Плевен и Плевен – Тръстеник.
С писма от февруари и март тази година ЕТ „Ели – Георги Панов”, „Планета транс” ЕООД и ЕТ „Димитър Димитров 93”, изпълнители на превоз на пътници по автобусните линии Плевен – Беглеж, Плевен – Славяново, Плевен – Къртожабене, Плевен – Згалево – Вълчитрън, Плевен – Пордим – Борислав, Плевен – Пелишат – Борислав, Плевен – Пелишат, Плевен – Тодорово, Плевен – Къшин, Плевен – Къшин – Тодорово, Плевен – Русе, уведомяват Община Плевен за прекратяване на договорите, считано от 1 април 2022 г.
За да няма прекъсване на обслужването по автобусните линии от прекратените договори са поискани разрешения за прилагане на „спешна мярка” по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и Съвета, от 23 октомври 2007 г. Паралелно, с оглед провеждане на нови процедури по ЗОП, е започнало съгласуване на маршрутните разписания и с отговорните институциите.
С решение на Общински съвет – Плевен, процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии ще се проведат за 10 маршрутни разписания, както следва:
от Републиканската транспортна схема:
Плевен – Ловеч;
Плевен – Пловдив;
Плевен – Стара Загора;
Плевен – Свищов;
Плевен – Горна Митрополия;
Плевен – Тръстеник;
от Областната транспортна схема:
Плевен – Згалево – Вълчитрън;
Плевен – Пордим – Борислав;
Плевен – Пелишат – Борислав;
Плевен – Пелишат.
Процедурите ще бъдат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за автомобилните превози и Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета за обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.
Срокът на договорите с избраните изпълнители ще е максимално допустимия по Закона за обществените поръчки – 5 години.

Подобни новини

Back to top button