БизнесВодещи новиниОбщинска и държавна администрацияСтраната

Няма да има достъп до стария портал за електронни услуги на НАП от началото на октомври.

Достъпът до услуги и информация на потребителите, които използват ПИК или личен КЕП са запазени и не са необходими допълнителни действия за идентификация от тяхна страна

За удобство на потребителите повече от година от Националната агенция за приходите поддържаха два портала за достъп до електронните услуги – новият https://portal.nra.bg и познатия https://inetdec.nra.bg. Двата портала функционираха едновременно, като през това време бяха прехвърлени всички потребителски профили и правата на достъп.
Обновената платформа за електронни услуги на приходната агенция е разработена изцяло в интерес на потребителите, като им дава повече възможности, като директна идентификация, по-интуитивна навигация, изцяло нов дизайн, лесен достъп до информацията за всяка една услуга и допълнителни функционалности, като: Профил, Моите услуги, Известия, Последно използвани услуги. Съдържанието в портала е преструктурирано и допълнено съобразено с потребностите на клиентите, които използват електронните услуги на НАП, както като физически лица, така и като юридически лица. Достъпът до електронните услуги на НАП е значително улеснен: за него не се изисква подаване на заявление от потребителите, които са се идентифицирали с КЕП като задължени физически лица или като техни законни представители (при юридическите лица) и вписани в тях идентификатори на автора на подписа.
Упълномощените лица, които са ползвали стария портал с КЕП, ще продължат да имат същите права и в новия портал. В него те могат сами да заявяват достъп до други задължени лица, да предоставят такъв до задължено лице, което представляват, както и да преупълномощават трети лица, без да се налага, на която и да е от страните, да посещава офис на НАП при условие, че разполага с КЕП.
Важно е да се отбележи, че потребителите, които използват ПИК или личен КЕП не трябва допълнително да се идентифицират в новия Портал за е-услуги на НАП, тъй като текущите им достъпи до услуги и информация са запазени и не са необходими действия от тяхна страна. Потребителите могат да намерят повече информация за новия портал за електронни услуги и видео представяне в сайта на приходната агенция.

Подобни новини

Back to top button