БизнесСтранатаУслуги

Публикувана е документацията по тръжните процедури за зимно поддържане на пътищата

В регистъра на обществените поръчки са публикувани документите по обявените от Агенция „Пътна инфраструктура“ обществени поръчки за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища за зима 2022/2023, информират от пресцентъра на АПИ. Обществените поръчки са за зимното почистване на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за републиканската мрежа в пет от шестте района за планиране – Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Процедурата за Северен централен район също е обявена и документацията предстои да бъде публикувана в следващите дни в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

Обявените поръчки са по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Срокът за подаване на офертите е до 1 септември, а за Северен централен определения срок е 5 септември. Това се предприема, за да се минимизират рисковете републиканските пътища да останат без поддържане през зимните месеци, тъй като срокът за провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум 6 месеца. На 5 август т. г. АПИ обяви тръжните процедури за избор на изпълнители за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа за следващите три години. Предвид процедурните срокове те няма да са приключили с избора на изпълнител и подписването на нови договори до 30 септември, когато изтичат настоящите споразумения с пътноподдържащите дружества.

Срокът за изпълнение на договорите по обявените сега процедури за зимно поддържане ще бъде не повече от 7 месеца. Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа.

        За Северозападен район обществената поръчка е на обща стойност 43 039 485 лв. без ДДС. Тя е разделена в пет обособени позиции – за всяко областно пътно управление (ОПУ):

 • За ОПУ Видин прогнозната стойност е 7 513 923 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 608 км;
 • За ОПУ Враца индикативната стойност е 10 201 477 лв. без ДДС за поддържането на 650 км;
 • За ОПУ Монтана прогнозната сума е 7 801 722 лв. без ДДС за поддържането на 615 км пътна мрежа;
 • За ОПУ Ловеч индикативната стойност е 8 557 302 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е малко над 732 км;
 • За ОПУ Плевен прогнозната стойност е 8 965 061 лв. без ДДС за близо 794 км пътища.

За Североизточен район обществената поръчка е на обща стойност  27 823 655 лв. без ДДС. За 4-те областни пътни управления разпределението е:

 • За ОПУ Варна прогнозната стойност е 6 666 619 лв. без ДДС за зимното поддържане на 647 км;
 • За ОПУ Добрич индикативната стойност е 7 421 726 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 823 км;
 • За ОПУ Търговище прогнозната стойност е 6 694 425 лв. без ДДС за зимното почистване на около 523 км;
 • За ОПУ Шумен индикативната стойност е 7 040 885 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 576 км.

За Югоизточен район обществената поръчка е за 35 531 694 лв. без ДДС. Тя е разделена на 4 обособени позиции:

 • За ОПУ Бургас прогнозната стойност е 12 114 130 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е близо 1133 км;
 • За ОПУ Сливен прогнозната стойност е 7 829 477 лв. без ДДС, за 535 км републикански пътища;
 • За ОПУ Стара Загора индикативната стойност е 10 264 370 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 803 км;
 • За ОПУ Ямбол прогнозната стойност е 5 323 717 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596 км.

За Южен централен район общата индикативна стойност на обществената поръчка е 48 027 712 лв. без ДДС. Тя е разделена на 5 обособени позиции по областни пътни управления:

 • За ОПУ Кърджали прогнозната стойност е 7 989 786  лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 649 км;
 • За ОПУ Пазарджик индикативната стойност е 8 466 479  лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е почти 697 км;
 • За ОПУ Пловдив прогнозната стойност е 13 267 294 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е близо 933 км;
 • За ОПУ Смолян прогнозната стойност е 7 775 828 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 539 км;
 • За ОПУ Хасково прогнозната стойност е 10 528 325 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1011 км.

За Югозападен район индикативната стойност на обществената поръчка е 45 792 329 лв. без ДДС. 4-те обособени позиции са:

 • За ОПУ Благоевград прогнозната стойност е 10 964 536 лв. без ДДС за поддържането на близо 653 км;
 • За ОПУ Кюстендил индикативната стойност е 6 961 774 лв. без ДДС за поддържането на 570 км;
 • За ОПУ Перник прогнозната стойност е 5 955 318 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 533 км;
 • За ОПУ София индикативната стойност е 21 910 701 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1331 км.

Зимното поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“ прогнозно ще струва 76 883 958 лв. без ДДС. Сумата е разпределена за над 104 км от АМ „Хемус“ на територията на областните пътни управления София и Ловеч, с прогнозна стойност 10 324 679 лв. без ДДС. За АМ „Хемус“ на територията на ОПУ Шумен и ОПУ Варна индикативната стойност е 9 425 156 лв. без ДДС. Дължината на отсечката е 111 км. За цялата дължина на магистрала „Тракия“ – близо 407 км, които преминават през територията на областните пътни управления София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, прогнозната стойност е 31 547 404 лв. без ДДС. За зимната поддръжка на 135-те км от магистрала „Марица“ прогнозната стойност е 11 216 824 лв. без ДДС. Магистралата е на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково. За поддържането на участъците от АМ “Струма“ на територията на ОПУ София, ОПУ Перник, ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград, с обща дължина 172 км заедно с пътните връзки, прогнозната стойност е 14 369 895 лв. без ДДС.

В обявените процедури е разширен кръгът на възможните участници в тръжните процедури. Могат да кандидатстват и фирми с опит в поддържането на пътища от общинската или уличната пътна мрежа. Целта е да се стимулира конкуренцията между участниците. Изискването е през последните 3 години да са осъществявали зимно поддържане на 150 км републикански или общински пътища или улици. В процедурите провеждани предходни години са допускани единствено участници с опит в изпълнение на подобни дейности само на републикански пътища.

Подобни новини

Back to top button