Минали избориОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Съставът на СИК ще определят партиите на консултации утре

На основание Указ № 213 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.), Решение № 1201-НС от 02.08.2022 година и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, чл.91 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническа подготовка за произвеждането на изборите, кметът на Община Плевен отправя покана за провеждане на консултации за определяне състав на секционните избирателни комисии  на територията на Община Плевен.

Консултациите ще започнат в 16.00 ч. на 25.08.2022 година в Заседателната зала на Община Плевен, находяща се на трети етаж на административната сграда на пл. „Възраждане” № 2, гр. Плевен.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на СИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен, в категория „Дейности”, меню „Избори”, подменю „Избори за Народно събрание на 2 октомври  2022 г.“, секция „Актуална информация“.  https://www.pleven.bg/bg/aktualna-informatsiya-izbori-2022

Подобни новини

Back to top button